Gå til sidens indhold

Test på Datafordeleren

Denne side hjælper dig med at benytte Datafordelerens testmiljøer. Du får en introduktion til Datafordelerens testmiljøer herunder formål, indhold, adgang, behov og regler.

Formålet med Datafordelerens testmiljøer

Det overordnet formål med testmiljøer på Datafordeleren er at give anvendere og Registermyndigheder mulighed for at teste ændringer og fejl inden de bliver lagt i produktion.

Datafordeleren har tre testmiljøer med hvert sit formål:

 • Test03

  Test03 giver Registermyndigheder mulighed for at teste ændringer og fejl på tværs af adresse- og ejendomsområdet.

  Miljøet er primært rettet til Registermyndighedernes egne testaktiviteter.

  Data bliver løbende opdateret fra Registermyndighedernes egne testmiljøer.

 • Test04

  Test04 giver dig mulighed for at teste ændringer og fejl på Datafordelerens geografiske tjenester.

  Test04 bliver endvidere brugt er til Registermyndighedernes egne testaktiviteter på geodataområdet.

  Det er i dette testmiljø, at der er en mulighed for at teste CPR-testdata - dog ikke CPR-hændelser.

  En stor del af indholdet i dette miljø er statisk.

 • Test06

  Test06 giver dig mulighed for at teste ændringer og fejl i et produktionslignende miljø på tværs af adresse- og ejendomsområdet.

  Data bliver løbende opdateret fra Registermyndighedernes egne testmiljøer.

  Dette miljø giver dig mulighed for at teste nye tjenester og datamodeller, før de bliver lagt i produktionsmiljøet. 

Indhold i Datafordelerens testmiljøer

Du kan i nedenstående se fra hvilke Registermyndigheder, at der ligger data i Datafordelerens testmiljøer:

 • Test03

  I dette miljø ligger testdata fra følgende Registermyndigheder:

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
  • Danmarks Adresseregister (DAR)
  • Danske Stednavne
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
  • Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
  • Ejendomsvurdering (VUR)
  • Ejerfortegnelsen (EJF)
  • Matriklen (MAT)
  • Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)
  • Skærmkortet
 • Test04

  I dette miljø ligger testdata fra følgende Registermyndigheder:

  • Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
  • Danmarks Fikspunktregister
  • Danmarks Højdemodel (DHM)
  • Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)
  • Danske Stednavne
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Ejendomsvurdering (VUR)
  • GeoDanmark Ortofoto
  • GeoDanmark Vektor
  • Historiske kort og data
  • Matriklen (MAT)
  • Skærmkortet
 • Test06

  I dette miljø ligger testdata fra følgende Registermyndigheder:

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
  • Danmarks Adresseregister (DAR)
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
  • Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
  • Ejendomsvurdering (VUR)
  • Ejerfortegnelsen (EJF)
  • Matriklen (MAT)

Du kan tilgå en mere detaljeret beskrivelse af indholdet i Datafordelerens testmiljøer på siden Test på Datafordeleren i Confluence. Bemærk, at siden er under udarbejdelse og informationer vil løbende blive tilføjet.

Få adgang til Datafordelerens testmiljøer

Datafordeleren har tre testmiljøer med hvert sit setup med egen oprettelse og eventuel godkendelsesproces.

Ved oprettelse af dine brugere og ved en eventuel anmodningsproces skal du, som udgangspunkt, følge samme proces, som til produktionsmiljøet.

 • Under Kom godt i gang kan du finde generel information om brugeroprettelse og blive linket videre, så du kan du læse mere om sikkerhed og de forskellige adgange og finde link til trin for trin vejledninger om brugeroprettelse i dokumentationen.

Hvert miljø har egne portaler og egne miljøer og du kan se en oversigt på siden Test på Datafordeleren i Confluence.

URL'er til portaler og endpoints:

 • Test03

  Adgang
  Produktionssetup ved adgang via NemLogin.

  Portal
  Selvbetjeningsportal: https://test03-selfservice.datafordeler.dk/

  URL'er til serviceområdet
  Brugernavn/adgangskode i zone 0: https://test03-services.datafordeler.dk/
  Certifikat i zone 0: https://test03-certservices.datafordeler.dk/
  Certifikat i zone 5: https://test03-s5-certservices.datafordeler.dk/

  URL'er til filudtræk
  Zone 0: ftp://test03-ftp3.datafordeler.dk
  Zone 5: sftp://test03-ftp2.datafordeler.dk

  Til Registermyndigheder
  Administrationsportal:https://test03-admin.datafordeler.dk/

 • Test04

  Adgang
  Bemærk, at adgang til tjenesterne i Test04 kræver, at du er blevet IP-whitelistet til testmiljøet.  Henvendelse om IP-whitelisting skal ske på supportsiden på datafordeler.dk i kategorien "Stil et spørgsmål".

  Testsetup ved adgang via NemLog-in test til test af følsomme data.

  Portal
  Selvbetjeningsportal: https://test04-selfservice.datafordeler.dk/

  URL'er til serviceområdet
  Brugernavn/adgangskode i zone 0: https://test04-services.datafordeler.dk/
  Certifikat i zone 0: https://test04-certservices.datafordeler.dk/
  Certifikat i zone 5: https://test04-s5-certservices.datafordeler.dk/

  URL'er til filudtræk
  Zone 0: ftp://test04-ftp3.datafordeler.dk
  Zone 5: sftp://test04-ftp2.datafordeler.dk

  Til Registermyndigheder
  Administrationsportal:https://test04-admin.datafordeler.dk/

 • Test06

  Adgang
  Produktionssetup ved adgang via NemLogin.

  Portal
  Selvbetjeningsportal: https://test06-selfservice.datafordeler.dk/

  URL'er til serviceområdet
  Brugernavn/adgangskode i zone 0: https://test06-services.datafordeler.dk/
  Certifikat i zone 0: https://test06-certservices.datafordeler.dk/
  Certifikat i zone 5: https://test06-s5-certservices.datafordeler.dk/

  URL'er til filudtræk
  Zone 0: ftp://test06-ftp3.datafordeler.dk
  Zone 5: sftp://test06-ftp2.datafordeler.dk

  Til Registermyndigheder
  Administrationsportal:https://test06-admin.datafordeler.dk/

Behov for test

Datafordeleren bliver løbende kvalitetssikret på en række forskellige niveauer af henholdvis Datafordeleroperatøren og Datafordelerens leverandør. Læs mere om Datafordelerens kvalitetssikring.

Registermyndighederne har ansvaret for at teste de registerspecifikke funktionaliteter herunder egne tjenester.

Derudover opstår der behov for at foretage test ved:

Ændringer

 • Nyt register
 • Nye eller ændret tjenester
 • Ny eller ændret datamodel
 • Opdateret data
 • Totalindlæsning

Fejlrettelser

 • Af data
 • Af funktionalitet

Derudover kan anvendere af forskellige grunde have et behov for at teste i Datafordelerens testmiljøer.

Regler for brug af Datafordelerens testmiljøer

Det er Registermyndighederne, som stiller data i testmiljøerne til rådighed og sørger for at opdatere data fra deres egne testmiljøer.

 • Fælles spilleregler for brug af testmiljøer

  Det er en forudsætning, at du overholder de fælles spillerregler, som er gældende for testmiljøer.

  Overordnet betyder dette:

  • Alle har, som udgangspunkt, adgang til og kan se alle testdata i miljøet.
  • Opret ikke uhensigtsmæssige abonnementer på hændelser og filudtræk.
  • For abonnementer oprettet på testmiljøerne anbefaler vi, at du sørger for at nedlægge abonnementer, der ikke er brugt inden for de sidste 30 dage.
  • Du må ikke lave performancetest på de fælles testmiljøer.

   

  Bemærk, at testmiljøerne er konfigureret til de formål, der er vedtaget. I praksis betyder det, at miljøerne ikke kan skræddersys til en enkelt anvenders behov,

 • Regler for styring af testmiljøer

  Ændringer til testdata kræver i nogle tilfælde koordination mellem Registermyndighederne, som faciliteres af Datafordeleroperatøren.

  For testmiljøer gælder følgende oplysningspligt:

  • I Test03 er det tilladt at ændre data uden at informere andre Registermyndigheder.
  • I Test04 er det tilladt at ændre data uden at informere andre Registermyndigheder.
  • I Test06 er det muligt for Registermyndigheder at lave væsentlige ændringer i data, når andre Registermyndigheder er informeret.
 • Fejl på testmiljøer

  Rapportering af fejl på testmiljøerne følger proceduren for produktionsmiljøet.

Log på Datafordeleren