Gå til sidens indhold

Ejerfortegnelsen - Geodatastyrelsen

Ejerfortegnelsen består af tre niveauer af data

 • Niveau 1 – Ejerfortegnelsen
  Udstiller persondata uden følsomme data, dvs. uden CPR-numre og uden beskyttede navne- og adresseoplysninger.
  Servicen kan tilgås af alle – også private aktører – men det kræver man identificerer sig med et NemLogin STS token, et certifikat eller lign.

 • Niveau 2 - EjerfortegnelseFortrolig
  Udstiller fortrolige oplysninger – CPR-nummer men ikke de beskyttede navne- og adresseoplysninger.
  Adgang gives ikke til private anvendere.

 • Niveau 3 – EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet
  Udstiller alle oplysninger inkl. de beskyttede navne- og adresseoplysninger.
  Adgang gives ikke til private anvendere.

Vilkår for brug af frie geografiske data (28.12.2014)

Geodatastyrelsen, herefter Myndigheden, har de immaterielle rettigheder til persondata uden følsomme data (herefter data),  og giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Geodatastyrelsen har ikke rettigheden til øvrige fortrolige data. Brugen heraf reguleres ift. persondatalovgivningen.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

• kopieres, distribueres og offentliggøres,
• ændres og sammensættes med andet materiale
• bruges kommercielt og ikke-kommercielt,

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Kildeangivelse

Myndigheden håndhæver sin ophavsret. Når data anvendes skal brugeren:

 • på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:
 1. ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen”
 2. Navnet på datasættet(ene)
 3. Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om der er tale om en datatjeneste.

(fx: ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, januar 2013”. Eller: ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet, WMS-tjeneste”)

 • sikre, at ”Geodatastyrelsen” fremgår på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden
 • stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til rådighed for tredjepart

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Geodatastyrelsen til tredjepart.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Log på Datafordeleren