Gå til sidens indhold

Om Datafordeleren

Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til frie og sammenhængende grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere. Som fællesoffentlig it-infrastruktur er det vores ambition at bidrage til vækst og effektivisering i samfundet ved at forenkle, standardisere og kvalitetssikre såvel data som dataforsyningen.

Vi arbejder for fri og gratis adgang til data, nedbrydning af tekniske og økonomiske barrierer, og vi afløser en række offentlige distributionsløsninger med et samlet system.

Datafordeleren er udsprunget af en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, implementeret via Grunddataprogrammet og drives i dag af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI).

På Datafordeleren har vi samlet de grundlæggende registreringer om danskere og Danmark. Det er grunddata om personer, virksomheder, adresser, fast ejendom, geografiske data og kort.

En effektiv offentlig sektor og udnyttelsen af nye forretningsmuligheder er afhængig af kvalitet i grunddata og af en sikker og pålidelig distribution.

Log på Datafordeleren