Gå til sidens indhold

Bitemporalitet

Bitemporalitet - også betegnet dobbelthistorik - anvendes for at forbedre sporbarhed i registreringer. Anvendelsen af dobbelthistorik giver mulighed for at fremsøge data baseret på både virkningstid og registreringstid.

  • Virkningstid - Hvad var gældende på et givent tidspunkt?
  • Registreringstid - Hvornår blev det registreret, hvad der var gældende? 

Grunddataregistrenes historikmodel indholder bitemporalitet. 

Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet og de tilhørende sider beskriver, hvordan bitemporalitet bliver håndteret på Datafordeleren, både for virkningsdimensionen af data samt for de specifikke datamæssige detaljer. Derudover bliver de registermæssige forskelle gennemgået på undersider for hvert register. 

 

Eksempel på bitemporalitet

Eksemplet her omfatter et tinglyst ejerskifte for en samlet fast ejendom, der i dette tilfælde består af en grund og et tilhørende parcelhus med BFE-nr. 1112333.

Udgangspunktet for ejerskiftet er, at ejendommen siden 1. juni 2012 er ejet i sin helhed af Erna Ejersen (angivet som 1/1). Denne overtagelsesdag blev registreret den 15. maj 2012 kl. 12:20:12.

Erna Ejersen sælger hele ejendommen til Ove Overtager med overtagelse den 1. oktober 2019. Ejerskiftet er anmeldt til tinglysning den 23. september 2019, hvilket er registreret i Ejerfortegnelsen den 24. september 2019 kl. 03:07:01.

I tabellen og diagrammet herunder er forløbet illustreret, idet registreringstider dog kun er angivet som datoer, og der er set bort fra ejerskabsregistreringer før 15. maj 2012. Diagrammet viser, hvordan situationen ser ud pr. 12. januar 2021.

  • En rød linje i diagrammet angiver virkningsperioden, hvor anmeldelses- eller overtagelsesdagen anføres som virkningFra.
  • En blå linje angiver det tilsvarende ejerskabs eksistensperiode, hvor registreringstidspunktet svarer til registreringFra.
  • T=x/y angiver en tinglyst ejerandel på x/y.
  • F=x/y angiver en faktisk ejerandel på x/y.
  • x/y=?/? betyder, at ejerandelen har været ukendt i Ejerfortegnelsen på fremsøgningstidspunktet 12. januar 2021.
  • Tabelkolonnen ID modsvares af venstre side af diagrammet.

 

ID Indhold Status Registre-
ring
Fra
Registre-
ring
Til
Virk-ningFra Virk-ningTil
1 Erna Ejersen, BFE-nr. 1112333, T=?/?, F=1/1 Gæld-
ende
15.05.
2012
24.09.
2019
01.06.
2012
 
2 Erna Ejersen, BFE-nr. 1112333, T=?/?, F=1/1 Gæld-
ende
24.09.
2019
  01.06.
2012
23.09.
2019
3 Erna Ejersen, BFE-nr. 1112333, T=0/1, F=1/1 Gæld-
ende
24.09.
2019
  23.09.
2019
01.10.
2019
4 Ove Overtager, BFE-nr. 1112333, T=1/1, F=0/1 Gæld-
ende
24.09.
2019
  23.09.
2019
01.10.
2019
5 Erna Ejersen, BFE-nr. 1112333 Histo-
risk
24.09.
2019
  01.10.
2019
 
6 Ove Overtager, BFE-nr. 1112333, T=1/1, F=1/1 Gæld-
ende
24.09.
2019
  01.10.
2019
 
Eks1
Log på Datafordeleren