Gå til sidens indhold

Servicedeklaration

Afrapportering

Det påhviler leverandøren at levere en månedlig rapportering på drift og service til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Driftseffektivitet

Mandag til søndag fra klokken 00.00 til klokken 24.00
Kravet til den beregnede driftseffektivitet på produktionsmiljøet fastsat til 99,90 procent.

Svartider

Svartiden for webservices afspejler brugernes oplevede svartid og måles hele døgnet og foretages jævnligt.

Den maksimale svartid for en webservice ligger i intervallet mellem 0,06 og 2,5 sekunder – afhængig af kompleksitet, med en krævet opfyldelsesgrad mellem 90 og 95 procent.

I servicekatalogerne, som er udstillet under hver tjeneste i Dataoversigten, ses den individuelle svartid for hvert register. 

Servicemålet for udsendelse af hændelser er 90 procent indenfor 300 sekunder, beregnet fra registrering til påbegyndt udsendelse af hændelse.

Driftsinformation

Se aktuelle driftsmeddelelser 

Support

Reaktionstid for Service Requests

  • Telefon (Klokken 06.00 til klokken 23.00) - 90 procent inden for 3 minutter
  • E-mail (Klokken 00.00 til klokken 24.00) - Kvittering på henvendelsen modtages inden 15 minutter

Påbegyndelsestid på supportsager vedrørende fejl (Incidents):

  • Fejlforstyrrelse A - Frist for påbegyndt fejlretning: 5 minutter 
  • Fejlforstyrrelse B - Frist for påbegyndt fejlretning: 60 minutter 
  • Fejlforstyrrelse C - Frist for påbegyndt fejlretning: 1 dag
  • Fejlforstyrrelse D - Frist for påbegyndt fejlretning: 10 dag
  • Fejlforstyrrelse E - Frist for påbegyndt fejlretning: 20 dag

Gå til support

Log på Datafordeleren