Gå til sidens indhold

Privatlivspolitik for Datafordeleren

På Datafordeleren behandles kun de oplysninger, du selv som bruger opgiver, og
kun i det omfang, det er nødvendigt. Dine oplysninger behandles for at give dig adgang
til Datafordelerens services, for eksempel når du bestiller adgangen eller når
du logger ind. Oplysningerne behandles derudover i forbindelse med support, fejlfinding,
fejlretning og vedligehold. Dine oplysninger er vigtige for en sikker og stabil
drift og for arbejdet med at forbedre brugeroplevelsen.

Dine oplysninger opbevares endvidere på Datafordeleren, for at Datafordelermyndigheden
til enhver tid kan dokumentere korrekt behandling af data.

Når der indsamles data om din færden på Datafordeleren, er Datafordelermyndigheden
og de relevante registermyndigheder forpligtet til at overholde oplysningspligten
over for dig som registreret i overensstemmelse med kravene i databeskyttelseslovgivningen.

Oplysningspligten betyder, at du har ret til at få oplysninger om
følgende:

 1. Formålene med den behandling, som personoplysningerne bruges til,
 2. Hvilke kategorier af personoplysninger der er tale om,
 3. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger i Datafordeleren,
 4. Eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger,
 5. Hvor det er relevant; at registermyndighederne agter at overføre personoplysninger
  til et tredjeland og grundlaget for en sådan overførsel,
 6. Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret – eller hvis dette ikke er muligt
  at oplyse, de kriterier, der anvendes til at fastlægge opbevaringsperioden,
 7. Retten til at anmode myndigheden om indsigt i og berigtigelse eller sletning af
  personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dine oplysninger
  eller til at gøre indsigelse mod behandling.

Læs mere om punkterne i Datafordelerens privatlivspolitik

Spørgsmål og klager

Hvis du gerne vil udøve nogle af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse på e-mail, telefon eller pr brev:

 • Datafordelerens databeskyttelsesrådgiver: dpo@sdfe.dk
 • Danmarks Adresseregister (DAR) vedrørende adresseoplysninger: adresser@sdfe.dk
 • Danmarks fikspunktregister vedrørende fikspunkter: grf@sdfe.dk
 • CPR-administrationens databeskyttelsesrådgiver: dpo@oim.dk, telefon 72 26 97 38, Slotholmsgade 10, 1216 København K, Att. Data-beskyttelsesrådgiveren
 • Skatteforvaltningens (Udviklings- og forenklingsstyrelsen og Vurderingsstyrelsen) databeskyttelsesrådgiver: DPO@UFST.dk
 • Geodatastyrelsens koncern-DPO: dpo@efkm.dk
 • Erhvervsstyrelsen: dpo@em.dk, telefon 33 92 33 50, Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

 

Log på selvbetjeningen