Gå til sidens indhold

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Vilkår for brug af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) (29.05.2019)

Generel information

Vurderingsstyrelsen, herefter Myndigheden, som har de immaterielle rettigheder til Bygnings- og Boligregistret (BBR) (herefter data), giver på nedenstående vilkår brugsret til data

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

  • kopieres, distribueres og offentliggøres
  • ændres og sammensættes med andet materiale
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Data indeholder personhenførbare ejendomsoplysninger. Det påhviler den dataansvarlige modtager af data at sikre, at disse data bliver behandlet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Log på Datafordeleren