Gå til sidens indhold

Kom godt i gang med Datafordeleren

Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til frie og sammenhængende grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.

Datafordeleren har på nuværende tidspunkt langt over femhundrede forskellige tjenester, som bliver udstillet i form af webservices, filudtræk og hændelser på vegne af over tyve forskellige registre.

Tjenesterne har et utal af anvendelsesmuligheder, og Datafordeleren er som fællesoffentlig it-infrastruktur en stor og kompleks distributionsplatform.

Som kommende anvender på Datafordeleren har du et stort pensum for at komme i gang, uanset om du ønsker at lave avancerede integrationer med tabulære data, eller om du skal hente geografiske data om din kommune via din GIS-klient.

En god start for dig, som er ny på Datafordeleren, vil være at følge nedenstående trin. 

  1. Gør dig klart, hvilke data du søger
  2. Sæt dig ind i Datafordelerens forskellige indgange
  3. Find de tjenester, som du ønsker at benytte i Dataoversigten
  4. Opret dine brugere
  5. Hent dine data

Vi opfordrer til, at du støtter dig til den nedenstående Trin for trin vejledning, da du på den måde vil sikre, at du kommer godt i gang på Datafordeleren.

 

Trin for trin vejledning

1. Gør dig klart, hvilke data du søger

Det er vigtigt, at du overvejer nøje, hvilke data du har brug for.

2. Sæt dig ind i Datafordelerens forskellige indgange

Datafordeler.dk

Du er landet på datafordeler.dk, som er den første indgang til Datafordeleren.
Datafordeler.dk har fem områder, som bliver vist i den øverste bjælke:

  • KOM GODT I GANG: For at få maksimalt udbytte af Datafordeleren kan du med fordel læse indholdet i denne vejledning. De enkelte afsnit er ordnet i den rækkefølge, du som ny bruger skal følge for at komme godt i gang med at hente data.

  • DATAOVERSIGT: Dataoversigten giver et søgbart og overskueligt overblik over tjenesterne på Datafordeleren og informerer blandt andet om vilkår for at bruge data og indhold af data i de enkelte tjenester, og der er link til relevante informationer om brugeroprettelse med mere.

  • DRIFT: Driftssiden viser driftsmeddelelser og informerer om kommende releases.

  • SUPPORT: Supportsiden viser Kendte Fejl, FAQ og Anbefalinger, og det er her, du kan komme i kontakt med Datafordelerens support.

  • Log på Datafordeleren: giver mulighed for at logge på Datafordeleren, hvis du allerede har en webbruger konto. Du har mulighed for at oprette og administrere dine tjenestebrugere dine abonnementer på filudtræk og hændelser på datafordeler.dk, hvis du allerede har en webbruger. Har du ikke en webbruger, skal du oprette en i Selvbetjeningen. Læs mere længere nede.

Dokumentation

Det sidste område i den øverste bjælke på datafordeler.dk er et direkte link til DOKUMENTATION i Confluence. Det er Datafordelerens søgbare system til teknisk dokumentation, der åbner i sit eget vindue. Confluence er et støtteværktøj til hjemmesiden, og det er her, du finder blandt andet trin for trin vejledninger og registerspecifik dokumentation.

Vi anbefaler, at du som ny anvender starter på datafordeler.dk, og på den måde bliver guidet rundt til de relevante sider i dokumentationen. Det er også muligt at klikke sig frem til den relevante dokumentation via sidetræet i dokumentationen, at benytte fritekstsøgning eller at søge ved brug af labels.

Selvbetjeningen

Selvbetjeningen er brugergrænsefladen på selve Datafordeleren, og den åbner i sit eget vindue. Det er her, du opretter og administrerer dine brugere, samt opretter og administrerer dine abonnementer på filudtræk og hændelser.

Vi anbefaler, at du i Selvbetjeningen støtter dig til den ovennævnte registerspecifikke dokumentation og de guides, som vi stiller til rådighed i dokumentationen.

Grunddatamodellen og modelregler for grunddata

Grunddatamyndighederne har i samarbejde skabt én samlet og sammenhængende, og datamodellen viser de grunddata, der følger de fælles modelregler for grunddata og bliver udstillet på Datafordeleren.datamodel for alle grunddata

Benytter du Datafordeleren i en fællesoffentlige sammenhæng, er det vigtigt, at du er opmærksom på dette perspektiv.

3. Find de tjenester, du ønsker at benytte i Dataoversigten

Under DATAOVERSIGT på datafordeler.dk kan du se alle de registre/data/tjenester, som ligger på Datafordeleren, og det er muligt at søge med fritekst eller at benytte filtre.

Under hver tjeneste er der samlet relevante information og genveje til dokumentation, som det er nødvendigt at vide for at benytte tjenesten.

4. Opret dine brugere

Hvilke data du kan hente på Datafordeleren afhænger af brugeroprettelse, adgangstype og sikkerhedsniveau på de enkelte tjenester. Under tjenesterne i DATAOVERSIGT fremgår det, hvad det kræver at få adgang til at benytte de enkelte tjenester.

Vær opmærksom på, at Datafordeleren har en todelt brugeroprettelse og du skal derfor oprette både en webbruger og en tjenestebruger.

På datafordeler.dk under KOM GODT I GANG finder du mere information omkring brugeroprettelsen under punktet Brugeradgang og underpunkterne Brugeroprettelse, Adgangstyper og Sikker adgang.

Her kan du læse mere om de forskellige adgange, og du kan finde link til trin for trin vejledninger om brugeroprettelse i dokumentationen.

5. Hent dine data

Hvordan du skal hente dine data afhænger af dine behov og dit valg af tjenester.

SDFI arbejder løbende med at optimere Datafordeleren og dokumentationen om data og tjenester.

Har du spørgsmål eller forslag til ændringer, kan du skrive til Datafordeler Support via datafordeler.dk/Support.

Log på Datafordeleren