Gå til sidens indhold

Ekstern test

I perioden 23. maj til 14. juni var det muligt at teste moderniserede Fildownload og WFS tjenester.

11.06.2024: Der genereres fildownload for:

Bemærk at der også genereres fildownload for DHMHøjdekurver, DHMOprindelse og Fikspunkter, men disse indeholder ikke data.

Sådan tester du

 • Test foregår på Datafordelerens testmiljø Test06 og forudsætter, at man har oprettet en webbruger og tjenestebruger med adgangskode på Test06.
 • Har du ikke en webbruger eller en tilhørende tjenestebruger, kan du følge vejledningen på Webbruger - brugernavn/adgangskode - Dokumentation - Dokumentation (sdfi.dk),
  eller oprette webbruger direkte: https://confluence.sdfi.dk/x/oYPQ
 • Bemærk at selvbetjeningen er miljøspecifik, så oprettelse af bruger skal foregå via https://test06-selfservice.datafordeler.dk/
 • Alle testURL'er skal tilføjes et præfix: test06-
 • Eksempelvis: https://test06-wfs.datafordeler.dk/Stednavn/STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP/1/WFS?service=wfs&request=GetCapabilities&username=xxx&password=yyy
 • Henvendelser i forbindelse med test, skal følge "SKABELON TIL SUPPORT - EKSTERN TEST"

Status på ekstern test

I perioden mellem 23. maj og 14. juni er det muligt for eksterne anvendere at teste moderniserede Fildownload og WFS tjenester.

Test af Fildownload

De moderniserede Fildownload gør det muligt at skifte fra at abonnere på filudtræk til at hente moderniserede Fildownload baseret på entiteter:

 • Fildownload omfatter alle totaludtræk (bitemporal, temporal og aktuel) og deltaudtræk (bitemporal) i formaterne JSON og/eller GPKG og GML.
 • Der er ikke medtaget adgangsbegrænsede data i test.

Fildownload REST API metoder:

 • GetavailableFiledownloads
  (returnerer en liste af tilgængelige fildownload, der kan filtreres med flere parametre. For eksempel Register og Entity)
 • GetFile
  (til at hente fildownload, der kan filtreres med flere parametre. For eksempel Filename, Register og Entity)

Påvirkning af anvendere fremover

 • Anvendere skal i eget tempo skifte til de nye tjenester under paralleldrift.
 • Nye tjenester tilgås via ny API-gateway.
 • SDFI stiller en Transitionsguide til rådighed, der viser, hvordan anvendere konkret laver skiftet i forhold til at hente og bruge data.

Påvirkning af registre fremover

 • Ingen påvirkning af registersystemer.
 • Skal ikke længere lave tungt DLS-arbejde for at få udstillet data som filer.
 • Har taget stilling til, hvilke entiteter der ønskes udstillet og disses bitemporale model.

Test af WFS tjenester

De moderniserede WFS-tjenester har samme indhold og samme funktionalitet som de hidtidige. Det er den bagvedliggende teknik, der er blevet moderniseret.

Se hvordan Geoserver WFS virker i 3 GIS klienter på testmiljøet:  https://datafordeler.dk/media/i01f0ezn/geoserver-wfs-i-3-gis-klienter.pdf

De nuværende WFS tjenester er beskrevet yderligere i datafordelerens dokumentation: https://confluence.sdfi.dk/display/DML/WFS-tjenester+og+GIS-klienter

WFS tjenesterne skal fremover tilgås via en anden url.

Skift af URL:

 • Fra:
  services.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS 
 • Til:
  wfs.datafordeler.dk/DAGIM/DAGI_10MULTIGEOM_GMLSFP/1.0.0/WFS

Tilføj eksisterende tjenestebrugere med brugernavn og kodeord.
Eventuelle forskelle fra tidligere WFS tjenester til de moderniserede tjenester vil fremgå i dokumentationen.

Forslag til test af WFS:

 • Test de moderniserede WFS tjenester.
 • Udfør datasammenligning med de nuværende WFS tjenester.

Send spørgsmål til denne side og test til daf2@sdfi.dk.

 

Log på Datafordeleren