Gå til sidens indhold

Vilkår for brug af Ejendomsvurderingsdata (23.3.2018)

Myndigheden Vurderingsstyrelsen har de immaterielle rettigheder til ejendomsvurderingsdata (herefter data), og giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres efter dansk ret.

Brugsret

Vurderingsstyrelsen giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

 • kopieres, distribueres og offentliggøres
 • ændres og sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Vurderingsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Kildeangivelse

Vurderingsstyrelsen håndhæver sin ophavsret. Når data anvendes skal brugeren:

 • på et rimeligt sted, egnet til distributionsmediet, indsætte følgende:
  - "Indeholder data fra Vurderingsstyrelsen”
  - Navnet på datasættet(ene)
  - Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos Vurderingsstyrelsen, eller om der er tale om en datatjeneste.
  F.eks.: ”Indeholder ejendomsvurderingsdata fra Vurderingsstyrelsen, marts 2019”, sikre at ”Vurderingsstyrelsen” fremgår på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden.
 • stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til rådighed for tredjepart

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Vurderingsstyrelsen til tredjepart.

Vurderingsstyrelsens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og Vurderingsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Vurderingsstyrelsen garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Vurderingsstyrelsen kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Log på Datafordeleren