Gå til sidens indhold

Skal du ændre en domænemodel?

Når du skal lave eller opdatere en model til Grunddatamodelregler 2.0, kan du i Sparx Enterprise Architect bruge denne modelskabelon (MDG).

Se også vejledningen til at importere og bruge skabelonen.

Når du vil ændre en domænemodel, skal du følge den nedenstående proces. Bemærk: Denne proces omhandler kun modelændring, og dermed dækker den ikke den samlede proces for opdatering af tjenester på Datafordeleren med mere.

Processen for at lave eller ændre en domænemodel er:

 1. Du, som registerejer, meddeler Modelsekretariatet i SDFI, at en opdateret model er undervejs. Send en mail til Modelsekretariatet for Grunddata Arkitekturforum på grunddata@sdfi.dk.

 2. Sammen planlægger I forløbet for konformanstjek.

 3. Når modellen er opdateret sender du den til Modelsekretariat på mailadressen grunddata@sdfi.dk.

  Materialet du skal indsende er:- XMI-fil
  - Beskrivelse af ændringer i modellen
  - Dokumentation af forretningsmæssige konsekvenser – Brug denne skabelon (hvor du blandt andet skal angive, hvilke modelelementer (klasser og egenskaber) i andre registre modelændringerne relaterer sig til og at relevante aktører er orienteret)
  - Eventuelt EA-projektfil
  - Eventuelt objekt-/featurekatalog

 4. Modelsekretariatet gennemser (overordnet set) om det nødvendige materiale er indsendt.

 5. Hvis behovet er til det, så vil du/I blive inviteret til et ”indflyvningsmøde”, hvor Modelsekretariat gerne vil høre mere om modellen.

 6. Modelsekretariatet gennemfører konformanstjekket og skriver en konformansrapport.

 7. Du modtager rapporten – hvis der er står, at der er ting i modellen, som skal rettes, førend den kan godkendes, så aftaler du et forløb herom med sekretariatet.

 8. Modellen (eventuelt efter en ny fremsendelse) godkendes af Grunddata Arkitekturforum (hvis ændringen er en Minor eller Major) eller Modelsekretariatet (hvis ændringen er en Patch).

 9. Modelsekretariatet uploader den opdaterede domænemodel til udstilling på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/ og http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/

 10. Du sørger selv for, at modellen bliver indarbejdet i for eksempel DLS eller bliver kommunikeret til Datafordeleren, brugerne med mere.

Hvor lang tid tager processen?

Du skal afsætte cirka 6 uger til de 10 punkter ovenfor.

De 6 uger fordeler sig – i grove træk – i 1 uge til det indledende arbejde med orientering, fremsendelse af materiale og eventuelt et møde. Selve konformanstjekket vil tage en måneds tid, men det afhænger selvsagt af modellen og ændringernes omfang. Den sidste uge er afsat til godkendelse af modellen i Arkitekturforum og efterfølgende publicering.

Tre størrelser af ændringer

MAJOR: Opdatering af tjenester er nødvendig

 • Gamle tjenester kan ikke ”finde” nødvendige model-elementer i opdateret model
 • En ikke-bagud-kompatibel ændring
 • Indstilling til afgørelse bliver lavet af Modelsekretariatet, indstillingen bliver vurderet af Grunddata Arkitekturforum, og Grunddata Arkitekturforum foretager den endelige beslutning

Se eksempel på MAJOR ændring

MINOR: Opdatering af tjenester er mulig, men ikke nødvendig

 • Der er kun tilføjet model-elementer i modellen
 • En bagud-kompatibel ændring
 • Gamle tjenesteversioner kan vedblive at eksistere
 • Modelsekretariatet indstiller en beslutning til Grunddata Arkitekturforum, der foretager den endelige beslutning.

Se eksempel på MINOR ændring

PATCH: Tjenester uændrede

 • For eksempel opdateret dokumentation

Se eksempler på PATCH modelændringer

Log på Datafordeleren