Gå til sidens indhold

Principper for tjenester og formater

Principper

  1. Datafordeleren skal i videst mulige omfang udstille og distribuere data i standardformater og via servicetyper, der lever op til internationale, ikke-proprietære standarder.

  2. Valget af benyttede outputformater og servicetyper på Datafordeleren skal i så høj grad som muligt tage udgangspunkt i anvendernes tidssvarende markedsbehov.

  3. Forældede standarder skal som udgangspunkt tilstræbes udfaset løbende.

  4. Anbefalinger om ændringer skal altid sendes i høring hos relevante aktører i governance og hos ejere af berørte systemer inden godkendelse.

Læs mere i dokumentationen om Anbefalinger for formater og servicetyper på Datafordeleren.

Webservicetyper på Datafordeleren

20230101 Webservicetyper På Datafordeleren

Filudtræksformater på Datafordeleren

20230101 Filudtræksformater På Datafordeleren
Log på Datafordeleren