Gå til sidens indhold

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Erhvervsstyrelsen er registermyndighed for CVR. For at få adgang til de tjenester, der udstilles af CVR, skal du derfor anmode om adgang hos Erhvervsstyrelsen.

På Selvbetjeningen oprettes:

  • en webbruger
  • en tjenestebruger med certifikat

Send din anmodning via sikker e-mail til CVR til cvrselvbetjening@erst.dk

Bemærk at du også skal IP whitelistes. Bemærk at det ikke er muligt at få whitelistet IPv6-adresser.

Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

Generelt

  • Hvilke tjenester du ønsker adgang til?
  • Hvilke af Datafordelerens distributionsmiljø du ønsker at hente tjenesterne fra?
  • Navn på webbruger
  • Navn på tjenestebruger
  • IP-adresser - Bemærk at det ikke er muligt at få whitelistet IPv6-adresser.

Kontaktperson

  • Navn
  • Telefonnummer
Log på Datafordeleren