Gå til sidens indhold

Moderne infrastruktur

Datafordeleren er den offentlige sektors nye moderne distributionsplatform, der leverer grunddata via internettet.

Data vedligeholdes, for eksempel afledt af en kommunal sagsbehandling, uændret gennem Registermyndighedens grænseflader og de opdaterede data indlæses herefter på Datafordeleren med en frekvens, der er afstemt i forhold til anvendernes behov for aktualitet. Data indlæses enten batch via SFTP eller i nær realtid via SOAP.

Systemet bygger på en SOA arkitektur og åbne og offentlige standarder og består af løst koblede komponenter, så det kan være nede under vedligehold uden at forstyrre systemets ydeevne.

Da vi håndterer følsomme data er der i systemet indbygget et højt sikkerhedsniveau med brug af sikkerhedszoner, adgangskontrol, IP whitelistning, overvågning og logning af anvendelsen.

Datafordelerens interne systemarkitektur anvender dedikerede it-miljøer til udvikling, test, preproduktion og produktion for at kunne levere en smidig udvikling, vedligehold og fejlretning af systemet.

Log på Datafordeleren