Gå til sidens indhold

Generelle brugervilkår for Datafordeleren

Anvendelsesområde

De generelle brugervilkår finder anvendelse på alle brugere af Datafordelerens tjenester. I undermenuen fremgår de specifikke brugervilkår for de enkelte registre/datasæt.

Oprettelse af brugere

Oprettelse af en brugerprofil sker på Selvbetjeningen.

Ændring af e-mailadresse

Hvis du ønsker at ændre din e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, sker det via Selvbetjeningen under menupunktet ”Webbruger”.

Sletning

Du kan til enhver tid anmode om at få din brugerprofil slettet hos Datafordeleren. Hvis du ønsker at få slettet din brugerprofil, skal du anmode herom på e-mail: datafordeler@kmd.dk

Ændring af brugervilkårene

Datafordeleren og de enkelte registre kan til enhver tid ændre vilkårene for anvendelse af data fra Datafordeleren.

Hvis der sker ændringer af brugervilkårene, vil alle oprettede brugere få besked via e-mail.

Ved ændring af brugervilkårene accepter du ved fortsat brug af Datafordeleren ændringerne umiddelbart.

Det er dit eget ansvar, at dit hard- og software understøtter din anvendelse af Datafordelerens tjenester, herunder de formater, de bestilte produkter leveres i til brugeren.

Al dokumentation vedrørende dataleverancer fra Datafordeleren tilhører de enkelte registre og Datafordeleren.

Tilsidesættelse af brugervilkårene

Hvis du tilsidesætter brugervilkårene, forbeholder Datafordeleren sig retten til uden varsel at blokere din adgang til Datafordelerens tjenester, uanset om dette sker via log ind eller ej. Du er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Log på selvbetjeningen