Gå til sidens indhold

Det Centrale Personregister (CPR)

CPR er registermyndighed for CPR data.

For at få adgang til de tjenester, der udstilles af CPR skal du anmode om adgang via CPR's hjemmeside og IP-whitelistes gennem Datafordelerens support.

 

Trin 1- Opret brugere på Selvbetjeningen

På Selvbetjeningen oprettes:

  • en webbruger
  • en tjenestebruger med certifikat (I GeodataTest (Test04) skal benyttes et FOCES-testcertifikat)

 

Trin 2 – Anmod om adgang hos CPR

På CPR's hjemmeside henter du en bestillingsblanket enten som offentlig myndighed eller som privat virksomhed.

Den udfyldte bestillingsblanket sendes til CPR-kontorets kundecenter, der godkender og behandler virksomhedens eller myndighedens adgang.

Bemærk private virksomheder skal betale for anvendelse af CPR's tjenester på Datafordeleren. Se priser for private kunders anvendelse af CPR's tjenester på Datafordeleren.

 

Trin 3 – IP whitelistingen gennem Datafordelerens support

IP whitelistingen sker gennem Datafordelerens support.
Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Hvilke af Datafordelerens distributionsmiljø (Produktion eller GeodataTest (Test04)) du ønsker at hente tjenesterne fra?
  • Navn på webbruger i hvert miljø
  • Navn på tjenestebruger i hvert miljø
  • IP-adresse
Log på Datafordeleren