Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Registre i drift

Følgende registre har tjenester i drift på Datafordeleren: Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI), Danske Stednavne, Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Ejendomsvurdering (VUR), GeoDanmark og Matriklen. Læs mere under Hvilke data er der adgang til?

ikon: distribution af grunddata

Tjenester i drift

Læs mere om hvilke data der er adgang til på Datafordeleren.

Læs mere

24-7 support 

Datafordeleren tilbyder 24-7 support alle årets dage til både anvendere og registermyndigheder.

Læs mere

Selvbetjening

Datafordeleren stiller en selvbetjeningsportal til rådighed til brugerne.

Læs mere

 

Ikon: Sikkerhed

Sikker it-infrastruktur 

Datafordeleren prioriterer sikkerhed højt. Den er designet til at beskytte følsomme data, og sikkerhedsprocedurer og -aktiviteter er en integreret del af driften.

Læs mere

Fælles datamodel

Alle data der distribueres via Datafordeleren er modelleret efter en samlet og sammenhængende grunddatamodel.

Læs mere

Vilkår for brug af data

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering stiller de første data til rådighed via Datafordeleren. Se hvilke vilkår der gælder for brug af data.

Læs mere

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Nyheder