Gå til sidens indhold

Din indgang til offentlige Grunddata fra Danmarks myndigheder

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er myndighed for Datafordeleren

Se dataoversigt
Nyhed

Frie data giver bedre viden om klimaændringer

Når Forsikrings- og Pensionsbranchen arbejder med forebyggelse i forhold til klimaændringerne, er det en fordel, at Grunddata om Danmark er frit tilgængelige fra én enkelt kilde. Det er også en stor hjælp med frie offentlige data, når Danmarks Statistik skal levere data til FN’s arbejde med verdensmål for bæredygtig udvikling.

Nye deltagere i samarbejde om Grunddata
Nyhed

SDFE’s datadistribution kører i normal drift på trods af Covid19

Datafordeleren, Ledningsejerregistret, AWS og Kortforsyningen kører i normal drift. Det vil sige, at man kan hente data og benytte tjenester ganske som sædvanligt.

Læs mere

Udbud: Informationsmøde 28. januar 2021

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) ønsker at gennemføre en yderligere opfølgende markedsdialog med henblik på at forberede genudbud af Datafordeleren, og indkalder derfor interesserede virksomheder til dialog om, hvorledes den kommende anskaffelse bedst bliver gennemført.

Læs mere
Log på selvbetjeningen