Gå til sidens indhold

Modernisering af Datafordeleren

Moderniseringen har fokus på forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, sikkerhed, nemmere vedligeholdelse, kortere time-to-market, forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne med mere.

Tidsplan for modernisering af Datafordeleren

Tidsplan Modernisering Af Datafordeleren

Status på Moderniseringen af Datafordeleren

Arbejdet med at modernisere Datafordeleren er i gang, og projektet har lagt en foreløbig plan for, hvornår de nye tiltag bliver leveret.

Udviklingsfasen er startet op i januar 2024 til løber til oktober 2025. Udviklingen er tilrettelagt med i alt tre udviklingsleverancer:

  • Udviklingsleverance 1 (UL1) – Januar til maj 2024 med forventet idriftsættelse i juni 2024
  • Udviklingsleverance 2 (UL2) – Forventet maj 2024 til januar 2025 med forventet idriftsættelse i februar 2025
  • Udviklingsleverance 3 (UL3) – Forventet januar til juni 2025 med forventet idriftsættelse i august 2025

Scope for UL1

I UL1 påbegynder vi en række tiltag ’behind the scenes’ inden for arkitektur, containerisering, test og automatisering samt sikkerhed. Mange af disse tiltag fortsætter i de to efterfølgende udviklingsleverancer.

UL1 omfatter derudover første del af den såkaldte ”Autogenerering”, som skal gøre det lettere at ændre udstilling af data og udstille nye data – og sikre kortere ’time-to-market’ fra et behov opstår, til det bliver opfyldt. Med autogenerering kan tjenester genereres automatisk frem for at skulle specificeres og udvikles manuelt. Vi har valgt at afprøve autogenereringen på de nye fildownloads i UL1. Vi forventer, at fortsætte med autogenerering af moderne REST-tjenester i UL2.

Vi har også prioriteret at starte geodata-sporet op i UL1 ved at implementere Geoserver. Det bliver dermed muligt efterfølgende at udfase Snowflake GoPublisher, som er en forældet og licensbelagt software med usikker supportunderstøttelse. Implementeringen af Geoserver danner også grundlag for den videre modernisering af geodata.

Endelig er vi startet på at modernisere Dataleverancespecifikationen (DLS), hvori registrene specificerer, hvordan data skal behandles og udstilles. Arbejdet indebærer en regelmæssig dialog med og indsamling af input fra alle registre.

Planlægning af UL2 og UL3

UL2 og UL3 bliver først låst endeligt i forhold til scope og plan forud for opstart af den enkelte udviklingsleverance, og indholdet kan derfor blivejusteret i løbet af projektet. Tilrettelæggelsen af de enkelte udviklingsleverancer sker ud fra prioritering, afhængigheder samt hensynet til, at hver leverance stiller sammenhængende funktionalitet til rådighed for brugerne.

Den moderniserede Datafordeler bliver sat i drift løbende, og moderniseringen er forventet endeligt afsluttet i oktober 2025.

Involvering af interessenter

I Design- og planlægningsfasen etablerede vi en agil governance med fem arbejdsgrupper, som arbejdede med scopet for moderniseringen med udgangspunkt i Netcompanys produktvision.

Arbejdsgrupperne vil fortsat blive inddraget løbende i udviklingsfasen. Deltagerne i arbejdsgrupperne er allerede blevet inviteret til at lytte med på projektets løbende demo’er som afslutning på de enkelte sprints. Desuden vil deltagerne i arbejdsgrupperne også blive involveret ved behov for afklaring, konkretisering og test under sprints samt i overtagelsesprøverne, som afslutter hver af udviklingsleverancerne. Læs mere om de enkelte arbejdsgrupper i menuen til venstre.

Nyhedsbrev om modernisering af Datafordeleren

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev og få nyt om moderniseringen direkte i din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrev på link i højre spalte på denne side.

Moderniseringen af Datafordeleren har fokus på både forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, nemmere vedligeholdelse, kortere time-to-market, forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne med mere.


Moderniseringen sker agilt og inden for rammerne af 17 moderniseringsbehov, som er identificeret i forbindelse med udbuddet af Datafordeleren, samt med udgangspunkt i Netcompany’s Produkt Vision, som er en del af den nye kontrakt. Du kan læse mere om de 17 moderniseringsbehov via link i højre spalte på denne side.

Om Datafordeleren

Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til sammenhængende Grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.
Datafordeleren har på nuværende tidspunkt langt over femhundrede forskellige tjenester, som bliver udstillet i form af webservices, filudtræk og hændelser på vegne af over tyve forskellige registre.

Tjenesterne har et utal af anvendelsesmuligheder, og Datafordeleren er som fællesoffentlig it-infrastruktur en stor og kompleks distributionsplatform.
Datafordeleren besvarede i marts 2023 cirka 1.8 milliarder kald til de webbaserede tjenester.

Log på Datafordeleren