Gå til sidens indhold

Modernisering af Datafordeleren

Moderniseringen har fokus på forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, sikkerhed, nemmere vedligeholdelse, kortere time-to-market, forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne med mere.

Tidsplan for modernisering af Datafordeleren

Tidsplan Modernisering Af Datafordeleren

Status på Moderniseringen af Datafordeleren

Projektet er i gang med Design- og Planlægningsfasen, hvor fokus vil være på at sikre et robust grundlag for moderniseringsforløbet. I fasen sker der en indledende nedbrydning og planlægning af de kommende udviklingsleverancer som forberedelse til de kommende to års aktiviteter med at modernisere Datafordeleren.

Design- og Planlægningsfasen bliver afsluttet med et Proof of Concept, hvor realiserbarheden af centrale elementer i den planlagte modernisering af Datafordeleren bliver afprøvet. Design- og Planlægningsfasen løber efter planen frem til medio december 2023, hvorefter den agile udvikling af den moderniserede Datafordeler starter op i det nye år. Du kan se status og mål for Design- og Planlægningsfasen i boxen til højre.

Den moderniserede Datafordeler bliver sat i drift løbende, og moderniseringen er forventet endeligt afsluttet i oktober 2025.

Informationsmøde

SDFI inviterer senere i Design- og Planlægningsfasen til et informationsmøde om fasens resultater og den kommende udviklingsfase, der starter efter nytår. Invitation til informationsmødet vil blandt andet blive udsendt via nyhedsbrev om Moderniseringen af Datafordeleren.

Involvering af interessenter

I Design- og Planlægningsfasen bliver en del af tiden brugt på at afholde workshops med en lang række interessenter, som har sagt ja til at bidrage med deres syn på, hvordan en moderniseret Datafordeler ser ud. Der er etableret fem arbejdsgrupper, som hver arbejder med et område af moderniseringen.

I Design- og Planlægningsfasen bidrager interessenterne med input til de behov, som bliver konkretiseret i epics og user stories, og som til sammen vil udgøre den backlog, som den agile modernisering tager udgangspunkt i. Arbejdsgrupperne vil blive involveret løbende i hele moderniseringsforløbet.

Nyhedsbrev om modernisering af Datafordeleren

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev og få nyt om moderniseringen direkte i din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrev på link i højre spalte på denne side.

Moderniseringen af Datafordeleren har fokus på både forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, nemmere vedligeholdelse, kortere time-to-market, forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne med mere.


Moderniseringen sker agilt og inden for rammerne af 17 moderniseringsbehov, som er identificeret i forbindelse med udbuddet af Datafordeleren, samt med udgangspunkt i Netcompany’s Produkt Vision, som er en del af den nye kontrakt. Du kan læse mere om de 17 moderniseringsbehov via link i højre spalte på denne side.

Om datafordeleren

Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til sammenhængende Grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.
Datafordeleren har på nuværende tidspunkt langt over femhundrede forskellige tjenester, som bliver udstillet i form af webservices, filudtræk og hændelser på vegne af over tyve forskellige registre.

Tjenesterne har et utal af anvendelsesmuligheder, og Datafordeleren er som fællesoffentlig it-infrastruktur en stor og kompleks distributionsplatform.
Datafordeleren besvarede i marts 2023 cirka 1.8 milliarder kald til de webbaserede tjenester.

Log på Datafordeleren