Gå til sidens indhold

Modernisering af Datafordeleren

Moderniseringen har fokus på forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, sikkerhed, nemmere vedligeholdelse, kortere time-to-market, forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne med mere.

Tidsplan for transition og modernisering

20230512 Tidsplan Transition Og Modernisering

Status på Moderniseringen af Datafordeleren

Moderniseringen af Datafordeleren er i Design- og planlægningsfasen. I løbet af denne fase afholder SDFI en række workshops i de arbejdsgrupper, der er etableret med deltagere fra anvendere af grunddata, registermyndigheder, Netcompany og SDFI. Formålet med workshops er at få kvalificeret indhold og fokus i de moderniseringstiltag, der skal udvikles og implementeres i udviklingsfasen. Design- og planlægningsfasen varer indtil årsskiftet. Ved fasens afslutning vil blive afholdt et informationsmøde om fasens resultater og den kommende udviklingsfase, der starter efter Nytår.

Nyhedsbrev om modernisering af Datafordeleren

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev og få nyt om moderniseringen direkte i din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrev på link i højre spalte på denne side.

Moderniseringen af Datafordeleren har fokus på både forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, nemmere vedligeholdelse, kortere time-to-market, forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne med mere.
Moderniseringen sker agilt og inden for rammerne af 17 moderniseringsbehov, som er identificeret i forbindelse med udbuddet af Datafordeleren, samt med udgangspunkt i Netcompany’s Produkt Vision, som er en del af den nye kontrakt. Du kan læse mere om de 17 moderniseringsbehov via link i højre spalte på denne side.

Moderniseringen forventes at løbe over cirka 2 år, og forbedringerne sættes løbende i drift til fordel for brugerne. Også efter de 2 år vil Datafordeleren løbende blive vedligeholdt og moderniseret efter en evergreen tilgang.

Om datafordeleren

Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til sammenhængende Grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.
Datafordeleren har på nuværende tidspunkt langt over femhundrede forskellige tjenester, som bliver udstillet i form af webservices, filudtræk og hændelser på vegne af over tyve forskellige registre.

Tjenesterne har et utal af anvendelsesmuligheder, og Datafordeleren er som fællesoffentlig it-infrastruktur en stor og kompleks distributionsplatform.
Datafordeleren besvarede i marts 2023 cirka 1.8 milliarder kald til de webbaserede tjenester.

Log på Datafordeleren