Gå til sidens indhold

Anmodning om adgang til Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)

For at få adgang til de tjenester der bliver udstillet af SVR, skal I anmode om adgang hos Skatteforvaltningen.

I skal sikre, at anmodningen om SVR-data er godkendt, før I prøver på at hente data på Datafordeleren.

Send jeres anmodning til SVR til dataudstilling@ufst.dk

I skal skrive, hvilke tjenester I ønsker at bruge, samt følgende punkter:

  • Myndighed/Virksomhed
  • CVR
  • Kontaktperson
  • E-mail
  • Telefonnummer

Endvidere skal I angive, under hvilken lovhjemmel I har ret til at benytte de ønskede tjenester.

Herefter vil et godkendelsesforløb begynde, og det munder ud i en dataudvekslingsaftale.

Når I er blevet godkendt, vil I modtage en velkomstpakke med yderligere information om registeret og data.

For at få adgang til tjenester på Datafordeleren skal I oprette:

  • en webbruger
  • en tjenestebruger med certifikat

Navnene på disse skal I videregive til Skatteforvaltningen sammen med IP'er til whitelistning hos Datafordeleren.

Log på Datafordeleren