Gå til sidens indhold

Den daglige drift

Driftseffektivitet

Det er afgørende, at Datafordeleren, som kritisk it-infrastruktur, distribuerer data med meget høj effektivitet.

Kravet til tilgængeligheden af produktionsmiljø er derfor fastlagt til 99,90% døgnet rundt.

Overvågning

Driftsmiljøet, indlæsnings- og udstillingsservices overvåges kontinuerligt og du kan, under menupunktet Drift, se en aktuel status på tilgængelighed og den senest målte svartid for alle udstillingsservices.

Tilgængelighed og svartid måles hver time døgnet rundt.

Driftsmeddelelser

Vi orienterer løbende om aktuelle fejl og generelle forhold vedrørende den daglige drift. Du kan abonnere på Datafordelerens driftsmeddelelser og se seneste status under menupunktet Drift.

Status på kritiske fejl opdateres jævnligt under den aktuelle sag og nyeste meddelelser vises altid øverst i listen.

En fejlsag kategoriseres enten som "åben" eller ”afsluttet”.

Et abonnement kan opsættes som et Atom Feed, der giver mulighed for at integrere meddelelsen i egen software og hjemmeside eller se den via programmer, der er udviklet til at læse Atom Feeds. 

Klik på Atom Feed ikonet ved meddelelser for at hente koden til opsætningen.

Systemændring

Datafordeleren opdateres via planlagte servicevinduer og du kan følge med i og abonnere på de planlagte opdateringer og releases. Vi tilstræber, at varsle alle større ændringer i god tid via oversigten over kommende systemændringer og derfor vil oversigten ofte være statisk over tid. Når en opdateringer finder sted, vil vi også orientere om det via udsendelse af en driftsmeddelelse. Patches/Hotfixes orienterer vi om via en driftsmeddelelse.

Et abonnement kan opsættes som et Atom Feed, der giver mulighed for at integrere systemændringer i egen software og hjemmeside eller se den via programmer, der er udviklet til at læse Atom Feeds. 

Klik på Atom Feed ikonet ved systemændringer for at hente koden til opsætningen.

Henvendelse vedrørende fejl

Oplever du en fejlsituation eller forstyrrelse i driften, som ikke fremgår af listen over driftsmeddelelser, kan du via menupunktet Support orientere dig i oversigten over kendte fejl eller indberette fejlen til Datafordeler supporten. Supporten kan kontaktes via telefon eller via udfyldelse af en henvendelsesskabelon.

Ændringsanmodning

Datafordeleren vedligeholdes og udvikles løbende, og har du som registermyndighed, anvender eller it-leverandør ønsker og forslag til forbedringer, kan de indberettes via skabelonen for ændringer. Ændringsønsker screenes af vores Change Manager funktion, der sammen med et Change Advisory Board (CAB) foretager de tekniske og forretningsmæssige vurderinger af ændringen forud for beslutning i datafordelermyndigheden. Ændringsønsker vurderes i CAB med henblik på at sikre fortsat effektiv, sikker og stabil drift af Datafordeleren. Se under menupunktet Support.

Log på selvbetjeningen