Gå til sidens indhold

Den daglige drift

Driftseffektivitet

Det er afgørende, at Datafordeleren, som kritisk it-infrastruktur, distribuerer data med meget høj effektivitet. Kravet til den beregnede driftseffektivitet på produktionsmiljøet er derfor fastlagt til 99,90% døgnet rundt.

Driftsmeddelelser

Vi orienterer løbende om aktuelle fejl og generelle forhold vedrørende den daglige drift. Du kan abonnere på Datafordelerens driftsmeddelelser og se seneste status under menupunktet Drift.

Status på kritiske fejl opdateres jævnligt under den aktuelle sag og nyeste meddelelser vises altid øverst i listen.

En fejlsag kategoriseres enten som "åben" eller ”afsluttet”.

Et abonnement kan opsættes som et Atom Feed, der giver mulighed for at integrere meddelelsen i egen software og hjemmeside eller se den via programmer, der er udviklet til at læse Atom Feeds. Klik på Atom Feed ikonet ved MEDDELELSER for at hente koden til opsætningen.

Få vejledning til Hent meddelelser om drift, release og kommende ændringer via RSS feed.

Ændringer og releases

Datafordeleren opdateres via planlagte servicevinduer, og du kan følge med i og abonnere på de planlagte opdateringer og releases. 

Ændringer til Datafordeleren bliver udstillet på enten RELEASES eller ÆNDRINGER. Begge sider er søgbare. På ÆNDRINGER bliver udstillet de ændringer, som er på vej, men som ikke er blevet lagt fast på en bestemt release. Du skal som anvender være opmærksom på, at det er på denne side, at du bliver varslet om ændringer. På RELEASES bliver de ændringer i Datafordeler software, som er releasesat, udstillet. Siden udstiller både de releases, som er på vej og de releases, som er blevet gennemført. Derudover beskrives de fejlrettelser, som er blevet foretaget i forbindelse med en release. 

Når en opdatering finder sted, vil vi også orientere om det via udsendelse af en driftsmeddelelse. Patches/Hotfixes orienterer vi om via en driftsmeddelelse.

Et abonnement kan opsættes som et Atom Feed, der giver mulighed for at integrere systemændringer i egen software og hjemmeside eller se den via programmer, der er udviklet til at læse Atom Feeds. Klik på Atom Feed ikonet ved RELEASES eller ÆNDRINGER for at hente koden til opsætningen.

Få vejledning til Hent meddelelser om drift, release og kommende ændringer via RSS feed.

Henvendelse vedrørende fejl

Oplever du en fejlsituation eller forstyrrelse i driften, som ikke fremgår af listen over driftsmeddelelser, kan du via menupunktet Support orientere dig i oversigten over kendte fejl eller indberette fejlen til Datafordeler supporten. Supporten kan kontaktes via telefon eller via udfyldelse af en henvendelsesskabelon.

Fejlkoder

Ved opsætning af Selvbetjeningens tjenester dannes fejlkoder. Fejlkoderne indeholder en kode, en meddelelse og en beskrivelse.

Se fejlkoder og meddelelser

Ændringsanmodning

Datafordeleren vedligeholdes og udvikles løbende, og har du som registermyndighed, anvender eller it-leverandør ønsker og forslag til forbedringer, kan de indberettes via skabelonen for ændringer. Ændringsønsker screenes af vores Change Manager funktion, der sammen med et Change Advisory Board (CAB) foretager de tekniske og forretningsmæssige vurderinger af ændringen forud for beslutning i datafordelermyndigheden. Ændringsønsker vurderes i CAB med henblik på at sikre fortsat effektiv, sikker og stabil drift af Datafordeleren. Se under menupunktet Support.

Log på Datafordeleren