Gå til sidens indhold

Dataansvar

Dataansvaret ligger hos de myndigheder, der distribuerer data via Datafordeleren. Det betyder, at den enkelte datamyndighed er ansvarlig for at håndtere forvaltningsmæssige, lovgivningsmæssige og øvrige problemstillinger, som følger af distributionen af data via Datafordeleren. Datamyndighederne er desuden ansvarlige for indholdet, kvaliteten og ajourføringen af data.

Datafordeleroperatøren er ansvarlig for at sikre en samlet distribution af de fællesoffentlige grunddata. Datafordeleroperatøren er også ansvarlig for at sikre, at drift og support af datafordeleren foregår i overensstemmelse med de driftsmål, der er fastsat i kontrakten med driftsleverandøren.

Hvis data, der distribueres via Datafordeleren, indeholder personoplysninger, fungerer datafordeleroperatøren som såkaldt databehandler for datamyndighederne. Datafordeleroperatøren må ikke behandle personoplysninger til andre formål end dem, som den dataansvarlige myndighed har fastsat, og må ikke behandle personoplysningerne efter instruks fra andre end datamyndigheden.

Datafordeleroperatøren er forpligtet til at sikre, at dansk persondatalovgivning overholdes. Det indebærer, at datafordeleroperatøren træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at oplysninger ulovligt slettes, forringes, misbruges eller på anden måde behandles i strid med dansk persondatalovgivning.

For at sikre, at dansk persondatalovgivning overholdes, udfører en uafhængig tredjepart årligt en revision om de sikkerhedsmæssige forhold hos datafordeleroperatøren til datamyndighederne.

Læs mere om adgang og ansvar.

Adgang Og Ansvar
Log på Datafordeleren