Gå til sidens indhold

Vilkår for brug af Danmarks Adresseregister (DAR) - Styrelsen for Dataforsyning og Effektvisering (19.4.2018)

Styrelsen for Dataforsyning, herefter Myndigheden, har de immaterielle rettigheder til data fra Danmarks Adresseregister (herefter data), og giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

 • kopieres, distribueres og offentliggøres,
 • ændres og sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt,

Vilkår

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har de immaterielle rettigheder til data fra Danmarks Adresseregister og fastsætter vilkår for brugsret til data.

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.
Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.

Data indeholder personhenførbare ejendomsoplysninger. Det påhviler den dataansvarlige modtager af data at sikre, at disse data bliver behandlet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

Kildeangivelse

Myndigheden håndhæver sin ophavsret. Når data anvendes skal brugeren:

 • på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:
  - ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering"
  - Navnet på datasættet(ene)
  - Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om der er tale om en datatjeneste.
  (fx: ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmarks Adresseregister, januar 2019”. Eller: ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Adresser, datafordeler-tjeneste”)
 • sikre, at ”Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering” fremgår på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden
 • stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til rådighed for tredjepart

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering til tredjepart.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

Log på Datafordeleren