Gå til sidens indhold

Datamodel

Grunddatamyndighederne har i samarbejde skabt én samlet og sammenhængende datamodel for alle grunddata. Datamodellen viser de grunddata, som udstilles på Datafordeleren. Grunddatamodellen er sammensat af domænemodeller, der beskriver de enkelte grunddataregistre.

Datamodellen kan du bruge til, at:

  • få overblik over grunddata og de informationer, grunddata indeholder
  • se hvordan data hænger sammen på tværs af registrene

Du kan finde Grunddatamodellen med domænemodeller for data, som de bliver udstillet i dag i eksisterende tjenester på Datafordeleren, via: http://grunddatamodel.datafordeler.dk/

Domænemodeller kan være ændret, men ændringerne er endnu ikke implementeret i de udstillede tjenester på Datafordeleren. Se ændringerne i domænemodeller på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/to_be

Du kan finde de enkelte registres domænemodeller i xml på: http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/

Objektkatalog

Se grunddatamodeller der er opgraderet til modelregler version 2: https://grunddatamodel.datafordeler.dk/objekttypekatalog/

Modellerne bliver lagt på for de enkelte registre, når de er opgraderet til version 2 af modelreglerne.

Objekttypekatalog

Grunddataordbogen

Grunddataordbogen på grunddatamodel.datafordeler.dk/grunddataordbog er en søgbar ordbog, der indeholder termer og beskrivelser, som stammer fra grunddatamodellerne udviklet i arbejdet med grunddata. Ordbogen giver mulighed for at søge på tværs af definitioner, navne og eksempler for at finde relevante modeller og data.

Grunddataordbog
Log på Datafordeleren