Gå til sidens indhold

Datamodel

Grunddatamyndighederne har i samarbejde skabt én samlet og sammenhængende datamodel for alle grunddata. Datamodellen viser de grunddata, som udstilles på Datafordeleren. Grunddatamodellen er sammensat af domænemodeller, der beskriver de enkelte Grunddataregistre.

Datamodellen kan du bruge til, at:

 • få overblik over grunddata og de informationer, Grunddata indeholder
 • se hvordan data hænger sammen på tværs af registrene

Du kan finde Grunddatamodellen på: http://grunddatamodel.datafordeler.dk/

Du kan finde de enkelte registres domænemodeller i xml på: http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/

Se modelreglerne for Grunddata.

 

 

Skal du ændre en domænemodel?

Så gør vi sådan her:

 1. Du, som registerejer, meddeler Modelsekretariaet i SDFE, at en opdateret model er undervejs. Send en mail til modelsekretariatet for Grunddata arkitekturforum på grunddata@sdfe.dk.

 2. Sammen planlægger I forløbet for konformanstjek.

 3. Når modellen er opdateret sender du den til Modelsekretariat på mailadressen grunddata@sdfe.dk.

  Materialet du skal indsende er:
  - XMI-fil
  - Beskrivelse af ændringer i modellen
  - Eventuelt EA-projektfil
  - Eventuelt objekt-/featurekatalog

 4. Modelsekretariatet gennemser (overordnet set) om det nødvendige materiale er indsendt.

 5. Hvis behovet er til det, så vil du/I blive inviteret til et ”indflyvningsmøde”, hvor Modelsekretariat gerne vil høre mere om modellen.

 6. Modelsekretariatet gennemfører konformanstjekket og skriver en konformansrapport.

 7. Du modtager rapporten – hvis der er står, at der er ting i modellen, som skal rettes, førend den kan godkendes, så aftaler du et forløb herom med sekretariatet.

 8. Modellen (eventuelt efter en ny fremsendelse) godkendes af Grunddata Arkitekturforum (hvis ændringen er en Minor eller Major).

 9. Modelsekretariaet uploader den opdaterede domænemodel til udstilling på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/ og http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/

 10. Du sørger selv for, at modellen bliver indarbejdet i for eksempel DLS eller bliver kommunikeret til Datafordeleren, brugerne med mere.

Hvor lang tid tager processen?

Du skal afsætte cirka 6 uger til de 10 punkter ovenfor.

De 6 uger fordeler sig – i grove træk – i 1 uge til det indledende arbejde med orientering, fremsendelse af materiale og eventuelt et møde. Selve konformanstjekket vil tage en måneds tid, men det afhænger selvsagt af modellen og ændringernes omfang. Den sidste uge er afsat til godkendelse af modellen i Arkitekturforum og efterfølgende publicering.

Tre størrelser af ændringer

MAJOR: Opdatering af tjenester er nødvendig

 • Gamle tjenester kan ikke ”finde” nødvendige model-elementer i opdateret model
 • En ikke-bagud-kompatibel ændring
 • Indstilling til afgørelse bliver lavet af modelsekretariatet, indstillingen bliver vurderet af Grunddata Arkitekturforum, og Grunddata Arkitekturforum foretager den endelige beslutning

MINOR: Opdatering af tjenester er mulig, men ikke nødvendig

 • Der er kun tilføjet model-elementer i modellen
 • En bagud-kompatibel ændring
 • Gamle tjenesteversioner kan vedblive at eksistere
 • Modelsekretariatet indstiller en beslutning til Grunddata Arkitekturforum, der foretager den endelige beslutning.

PATCH: Tjenester uændrede

 • For eksempel opdateret dokumentation
Log på selvbetjeningen