Gå til sidens indhold

Vilkår for SDFI - Geografiske data

Nedenstående vilkår gælder for:

 • Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)
 • Danmarks Fikspunktregister
 • Danmarks Højdemodel (DHM)
 • Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)
 • Danske Stednavne
 • GeoDanmark Ortofoto
 • Historiske kort og data
 • Skærmkortet

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur​ - vilkår for brug af frie geografiske data (1.12.2022)

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, herefter Myndigheden, har de immaterielle rettigheder til de frie geografiske data (herefter data), og giver på nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret

Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit blandt andet kan:

 • kopieres, distribueres og offentliggøres,
 • ændres og sammensættes med andet materiale
 • bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Brugeren er ansvarlig for, at brug af data er i overensstemmelse med gældende dansk ret.

Kildeangivelse

Myndigheden håndhæver sin ophavsret. Når data anvendes skal brugeren:

 • på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:
  - ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur"
  - Navnet på datasættet(ene)
  - Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos myndigheden, eller om der er tale om en datatjeneste.
  (for eksempel: ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Danmarks Højdemodel, november 2021”. Eller: ”Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, skærmkortet, WMS-tjeneste”)
 • sikre, at ”Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur” fremgår på forsiden af servicen, såfremt andre kilder også nævnes på forsiden
 • stille en kopi af disse vilkår, eventuelt ved hjælp af et link, til rådighed for tredjepart

Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra Myndigheden til tredjepart.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Data stilles til rådighed, som de er, og Myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor. Data, der allerede er downloadet, når de nye vilkår træder i kraft, kan fortsat anvendes på de hidtil gældende vilkår. Ajourføres data med Myndighedens data, der stilles til rådighed på de nye vilkår, gælder de nye vilkår for alle data.

Personoplysninger i Myndighedens data

Myndighedens data kan indeholde personoplysninger, eller kan ved sammenstilling med andre datasæt udgøre personoplysninger. I det omfang data, med eller uden sammenstilling, udgør personoplysninger, er brugeren selvstændig dataansvarlig for sin behandling, og er ansvarlig for at overholde databeskyttelsesforordningen og anden lovgivning ved anvendelse af disse data.

Log på Datafordeleren