Gå til sidens indhold

Grunddata om ejendomme

De første grunddata om ejendomme blev sat i drift på Datafordeleren juni 2018, da Matriklen åbnede for drift med samlede faste ejendomme som REST services. I februar 2019 fulgte implementering af bygninger på fremmed grund og Ejerlejligheder. Dermed er det muligt at hente registerdata om alle typer bestemt fast ejendom, herunder ejendomme under tilblivelse som er noget helt nyt i Matriklen.

Idriftsættelsen af Matriklen er et vigtigt skridt i udviklingen af Datafordeleren, som i forvejen indeholder data fra Danmarks Adresseregister (DAR), Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI), Danske Stednavne, Det Centrale Personregister (CPR), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), SKAT’s Ejendomsvurdering (VUR) og GeoDanmark.

Derudover er der en række geodata i drift, og senere følger flere geodata og flere ejendomsdata fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Ejendomsbeliggenhedsregisteret og Ejerfortegnelsen.

Oplysninger om ejendomme, bygninger og ejerforhold har tidligere været registreret i forskellige systemer, hvor forskellige offentlige myndigheder har haft vanskeligt ved at få adgang til disse data og kombinere dem.

Arbejdet med grunddata har flere formål:

  • At standardisere data, så det bliver muligt at kombinere data fra forskellige kilder
  • At kvalitetssikre data, så de er korrekte, fuldstændige og opdaterede
  • At distribuere data på en samlet platform, så data og support er tilgængeligt samme sted

Grunddata bidrager til, at arbejdsgange i den offentlige sektor bliver mere effektive, fordi data bliver samlet i unikke registre og registreret på en ensartet og sikker måde. Det giver myndigheder nem adgang til at kombinere viden fra forskellige sektorer og skabe bedre processer og klogere beslutninger. Desuden vil en højere datakvalitet og den lettere tilgængelighed gøre det nemmere for den private sektor at udvikle nye intelligente løsninger og produkter til for eksempel bolighandel, byggesagsbehandling og ejendomsvurdering.

Med ejendomsdata i drift på Datafordeleren er der åbnet for sammenhæng i processer på tværs af Matriklen, Danmarks Adresse Register, Bygnings- og Boligregisteret, Ejerfortegnelsen, kommunernes sagsbehandling og Tinglysningsretten.

Den digitale sagsgang med Tinglysningsretten er sat i drift, og fra årsskiftet 2018-19 er den digitale sagsgang med kommunerne sat i drift.

Idriftsættelsen i juni 2018 har vist, at samarbejdet på tværs af stat, kommuner og flere private leverandører er funktionsdygtigt i den forholdsvis komplekse sammenhæng, programmet fungerer i.

Der er i løbet af efteråret 2018 gennemført en prøveimplementering og efterfølgende en omfattende anvendertest af tilbagekonverteringen til Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), der skal fungere i paralleldrift i et år efter implementeringen. Prøveimplementering og anvendertest bliver afviklet planmæssigt, og danner dermed grundlaget for implementeringen, der er startet op i februar 2019 og afsluttes inden sommeren 2019.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for Datafordeleren og huser samtidig Datafordelerens driftsorganisation. Driftsorganisationen har blandt andet ansvar for sikker drift af Datafordeleren, tekniske og forretningsmæssige vurderinger af løbende ændringer og inddragelse af anvendere af grunddata i forbindelse med driften og ændringer af driften. Driftsorganisationen håndterer endvidere den varige koordination af ejendomsdataområdet og adresseområdet i relation til de ejendomsregistre, der bliver udstillet på Datafordeleren.

Log på selvbetjeningen