Gå til sidens indhold

Bitemporalitet

Bitemporalitet - også betegnet dobbelthistorik - anvendes for at forbedre sporbarhed i registreringer. Anvendelsen af dobbelthistorik giver mulighed for at fremsøge data baseret på både virkningstid og registreringstid.

  • Virkningstid - Hvad var gældende på et givent tidspunkt?
  • Registreringstid - Hvornår blev det registreret, hvad der var gældende? 

Grunddataregistrenes historikmodel indholder bitemporalitet. 

Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet og de tilhørende sider beskriver, hvordan bitemporalitet bliver håndteret på Datafordeleren, både for virkningsdimensionen af data samt for de specifikke datamæssige detaljer. Derudover bliver de registermæssige forskelle gennemgået på undersider for hvert register. 

Log på selvbetjeningen