Gå til sidens indhold

Bitemporalitet

Bitemporalitet - også betegnet dobbelthistorik - anvendes for at forbedre sporbarhed i registreringer. Anvendelsen af dobbelthistorik giver mulighed for at fremsøge data baseret på både virkningstid og registreringstid.

  • Virkningstid - Hvad var gældende på et givent tidspunkt?
  • Registreringstid - Hvornår blev det registreret, hvad der var gældende? 

Eksempel vedrørende udstykning af jordstykke med anvendelse af virkningstid og registreringstid:

  1. En sag, som omfatter en udstykning med jordstykkeajourføringer, godkendes og registreres den 18. juli 2019 klokken 13:41:05 med virkning fra den 13. juli 2019.

  2. Kort efter sagen er godkendt, konstateres en fejl, der medfører, at de ændringer, der blev gennemført i første omgang, må annulleres (aldrig har haft virkning) og en tilrettet sag med ændrede jordstykkeajourføringer godkendes og registreres den 6. august 2019 klokken 10:07:12 med virkning fra den 1. august 2019.

Grunddataregistrenes historikmodel indholder bitemporalitet. 

Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet og de tilhørende sider beskriver, hvordan bitemporalitet bliver håndteret på Datafordeleren, både for virkningsdimensionen af data samt for de specifikke datamæssige detaljer. Derudover bliver de registermæssige forskelle gennemgået på undersider for hvert register. 

Log på selvbetjeningen