Gå til sidens indhold

Bitemporalitet

Bitemporalitet - også betegnet dobbelthistorik - anvendes for at forbedre sporbarhed i registreringer. Anvendelsen af dobbelthistorik giver mulighed for at fremsøge data baseret på både virkningstid og registreringstid.

  • Virkningstid - Hvad var gældende på et givent tidspunkt?
  • Registreringstid - Hvornår blev det registreret, hvad der var gældende? 

Eksempel vedrørende udstykning af jordstykke med anvendelse af virkningstid og registreringstid:

  1. En sag, som omfatter en udstykning med jordstykkeajourføringer, godkendes og registreres den 18. februar 2014 klokken 13:41:05 med virkning fra den 13. februar 2014.

  2. Kort efter sagen er godkendt, konstateres en fejl, der medfører, at de ændringer, der blev gennemført i første omgang, må annulleres (aldrig har haft virkning) og en tilrettet sag med ændrede jordstykkeajourføringer godkendes og registreres den 6. marts 2014 klokken 10:07:12 med virkning fra den 1. marts 2014.

Grunddataregistrenes historikmodel indholder bitemporalitet. 

Bitemporalitet på Datafordeleren beskriver, hvordan bitemporalitet generelt anvendes og implementeres på Datafordeleren, både for virkningsdimensionen af data samt for de specifikke datamæssige detaljer. Derudover bliver de registermæssige forskelle gennemgået på undersider for hvert register. 

Siden har to målgrupper. De første afsnit  er primært rettet mod forretningsanvendere af data fra grunddataregistrene distribueret gennem Datafordeleren. Afsnittet ”Det registervendte/system perspektiv” og de efterfølgende afsnit, har de mere tekniske anvendere som målgruppe, herunder dataspecialister, systemdesignere, udviklere og modellører, hvorfor de indeholder mere tekniske beskrivelser og detaljer.

Log på selvbetjeningen