Gå til sidens indhold

Danske Stednavne

Tjeneste

Webservice

Service

REST

Adgang

Adgangskode

Filformat

JSON/XML

Version

Tjenesten returnerer en liste af steder/stednavne med metoden HentStednavne, der opfylder søgekriterierne defineret af parametrene og deres værdier. Et sted kan have flere navne med forskellige status. Status for et stednavn kan være en af følgende: ’suAutoriseret’ (betyder autoriseret af Stednavneudvalget), , ’officielt’ og ’uofficielt’. Bemærk, at geometritypen kan varierere fra stednavn til stednavn (multipolygoner, polygoner, linjer eller punkter). Med stednavnet returneres også en boundingbox, som angiver det mindste rektangel som indeholder geometrien.

Log på Datafordeleren