Gå til sidens indhold

Filudtræk på Datafordeleren

De første filudtræk er etableret på Datafordeleren med data fra GeoDanmark, og dermed er data tilgængelige i tjenester både som webservice, abonnement på Hændelser og filudtræk.

Der bliver løbende åbnet for flere tjenester med filudtræk i samarbejde med de registermyndigheder, som har specificeret tjenester af denne type. Se tidsplan for Datafordeleren.

Filudtræk giver blandt andet brugeren mulighed for at hente data fra Datafordeleren via FTP. Det er den enkelte registermyndighed, der beslutter, hvilke data myndigheden stiller til rådighed som filudtræk, samt hvilke outputformater der er tilgængelige.

Det kræver en konto og en bruger for at hente størstedelen af filudtrækstjenesterne på Datafordeleren. Derfor er første skridt for at få adgang til filudtræk at oprette en webbruger (konto) og en tjenestebruger på Datafordeleren. Find mere information om brugeroprettelse på datafordeler.dk under Vejledning.

Der bliver overordnet specificeret to typer af filudtræk:

Prædefineret/prægenereret:
Her kan brugeren hente data i et på forhånd genereret filudtræk, som bliver leveret efter et givent interval fastsat af registermyndigheden for eksempel ugentligt eller kvartalsvis. Indholdet af filerne og formatet af data vil være specificeret på forhånd. Filformater vil være et eller flere af de mulige formater (XML, JSON, CSV, GIS formater). For geodata vil der desuden være valgt projektion på forhånd.

For de tjenester en anvender kan tilgå uden bruger, er det ikke muligt at abonnere på prædefinerede/-genererede filudtræk. I stedet kan man abonnere på feeds ved hjælp af en browser eller feedreader. I dataoversigten på Datafordelerens hjemmeside vil ATOM-feedet blive vist for det anonyme filudtræk, hvor det er muligt at se informationer om placeringen af filudtrækket. Det er ikke muligt at downloade filudtræk direkte fra Selvbetjeningen.

Brugerdefineret udtræk:
I et brugerdefineret udtræk er der mulighed for at angive en række parametre (for eksempel geografisk udstrækning, format, projektion, registreringstid med mere). Udtrækslogikken og formater af data vil være specificeret på forhånd af registret. Tjenestebrugere kan via selvbetjeningsportalen downloade et udtræk eller opsætte et abonnement på et filudtræk. Webbrugeren bliver informeret via e-mail, når der er dannet nye filer til abonnementet.

Læs mere om Datafordelerens tjenester under Vejledning eller i dokumentationen under tjenesterne i Dataoversigten på datafordeler.dk.

Log på selvbetjeningen