Gå til sidens indhold

Nye deltagere i samarbejde om Grunddata: Frie data giver bedre viden om klimaændringer

Når Forsikrings- og Pensionsbranchen arbejder med forebyggelse i forhold til klimaændringerne, er det en fordel, at Grunddata om Danmark er frit tilgængelige fra én enkelt kilde. Det er også en stor hjælp med frie offentlige data, når Danmarks Statistik skal levere data til FN’s arbejde med verdensmål for bæredygtig udvikling.

Det er derfor, at Forsikring & Pension og Danmarks Statistik har ønsket at indtræde i Anvenderforum for Grunddata, som to væsentlige repræsentanter for henholdsvis privat og offentlig brug af Grunddata om adresser, veje og områder, fast ejendom, personer og virksomheder i Danmark.

”Det er godt for Forsikring & Pensions medlemmer, at vi er indtrådt i Anvenderforum for Grunddata. Forsikring & Pension er en branche, der i dag anvender rigtig mange af de helt grundlæggende oplysninger om danskerne. Det er for eksempel oplysninger, der ligger i CPR - og BBR registeret (navn, alder, køn og adresse). Det har stor værdi for branchen, at denne type offentlige data er frie, og at de mange forskellige datakilder er samlet et sted, så det er nemmere at tilgå Grunddata fra det offentlige,” siger Henriette Günther Sørensen, chefkonsulent i Forsikring, Forebyggelse & Digitalisering hos Forsikring & Pension, og fortsætter:

”Vi ser også mange muligheder i at kunne anvende de offentlige data på nye områder og måder i fremtiden, særligt inden for forebyggelsesdagsordenen, hvor klimadata kan spille en stor rolle. Det kalder på et godt samarbejde mellem det offentlige og Forsikrings- og Pensionsbranchen, og det øger vi nu endnu mere med indtrædelsen i Anvenderforum for Grunddata.”

Vi ser også mange muligheder i at kunne anvende de offentlige data på nye områder og måder i fremtiden, særligt inden for forebyggelsesdagsordenen, hvor klimadata kan spille en stor rolle. Henriette Günther Sørensen, Forsikring & Pension

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) satte i november 2020 en fællesoffentlig governance for Grunddata i drift. Blandt andet blev Anvenderforum for Grunddata etableret, hvor de centrale anvendere i samarbejde med de statslige register- og digitaliseringsmyndigheder skal sikre den fælles datainfrastruktur og skabe værdi i forretning og forvaltning.

”Danmarks statistik er rigtig glad for at være kommet med i Anvenderforum for Grunddata. Danmarks Statistik har gennem mere end 50 år anvendt administrative registre til mange af vores statistikker og også stillet dem til rådighed for forskning i anonymiseret form. Vi har bragt data sammen på tværs af områder til nye anvendelsesområder, før data blev tilpasset hinanden og kom på Datafordeleren,” siger Steen Eiberg-Jørgensen, vicekontorchef for Kontorets ledelse og fællesopgaver i Danmarks Statistik, og fortsætter:

”Med vores deltagelse i Anvenderforum forventer vi at kunne bidrage med viden om, hvor registre kan spille bedre sammen og forhåbentlig også at få input til nye anvendelsesområder for eksempel på klimaområdet, hvor Danmarks Statisk er ansvarlig for leveringen af danske data på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Andre områder, hvor vi forventer at kunne bidrage med vores erfaringer, er med hensyn til kvalitetssikring af data og dokumentation af data, det vil sige de såkaldte metadata.”

Med vores deltagelse i Anvenderforum forventer vi at kunne bidrage med viden om, hvor registre kan spille bedre sammen og forhåbentlig også at få input til nye anvendelsesområder for eksempel på klimaområdet, hvor Danmarks Statisk er ansvarlig for leveringen af danske data på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Steen Eiberg-Jørgensen, Danmarks Statistik

Både Forsikring & Pension og Danmarks Statistik er brugere af Grunddata med stor volumen, og Peter Knudsen, chefkonsulent i kontoret for Dataunderstøttet Forvaltning hos SDFE, ser frem til at samarbejde med de to nye deltagere i Anvenderforum.

”Sammenhængende Grunddata og Datafordeleren som distributør er fundamentet for forretning og forvaltning med offentlige data. Det er derfor væsentligt for SDFE at sikre en fortsat stærk forankring hos brugerne, så værdien af Grunddata kan beskyttes og videreudvikles i et stærkt fællesoffentligt samarbejde og i et forpligtende samarbejde med private og offentlige anvendere af Grunddata. Det giver et godt grundlag for digitaliseringen af Danmark og kan bidrage til løsninger på store udfordringer – for eksempel på klimaområdet,” siger Peter Knudsen.

Anvendelsen af Grunddata fra Datafordeleren stiger løbende og i begyndelsen af 2021 var der cirka 600 unikke systembrugere og 200 mio. månedlige tjenestekald. I 2021 forventer SDFE en fortsat stigning i anvendelsen af Datafordeleren frem mod forventet cirka 1 mia. webservice-kald om måneden. Driften fungerer som specificeret og bliver løbende tilpasset i dialog med anvenderne i Anvenderforum. I 2020 har der gennemsnitligt været en faktisk oppetid på 99 procent og driftseffektivitet på 96 procent. Der bliver arbejdet på flere tiltag i 2021, som skal øge driftseffektiviteten til målet på 99,9 procent.

Log på selvbetjeningen