Gå til sidens indhold

Forbedret dokumentation af bitemporalitet

Indholdet fra de oprindelige sider er bibeholdt, og fokus har været på at forbedre læsbarheden ved at ændre på formatering, opsætning og overskrifter.

Dokumentation af bitemporalitet er endvidere blevet udbygget, så den nu indeholder registerspecifik dokumentationen om alle registre på Datafordeleren, og der er blevet suppleret med konkrete eksempler på anvendelse af bitemporalitet i data på Datafordeleren.

Dokumentation af, hvordan bitemporale data bliver håndteret på Datafordeleren, er samlet i Datafordelerens søgbare system for teknisk dokumentation. De første sider beskriver, hvordan bitemporale data bliver håndteret på Datafordeleren, og de efterfølgende sider beskriver, hvordan bitemporalitet er beskrevet i Grunddataprogrammet.

Dokumentation af bitemporalitet har nu følgende struktur og indhold:

Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet
Siden er en kort introduktion til bitemporalitet på Datafordeleren. Formålet er at skabe et hurtigt overblik for anvenderne. Siden linker videre til andre relevante sider på Confluence og tydeliggør kompleksiteten og nødvendigheden af at orientere sig i den registerspecifikke dokumentation.

Datafordeleren - eksempel på anvendelse af bitemporalitet
Siden udstiller eksempler, der viser konkrete eksempler på anvendelse af bitemporalitet på Datafordeleren.

Grunddata - bitemporalitet
Siden giver en generel indflyvning til det bitemporale begrebsapparat, regler, og hvorledes bitemporalitet er tænkt ind i Grunddataprogrammet.

Grunddata - modelregler med bitemporalitet
Siden er en opsummering af modelreglerne for Grunddata. Formålet at give et overblik over de modelregler for Grunddata, som omhandler bitemporalitet.

Grunddata – eksempel på anvendelse af bitemporalitet
Siden udstiller eksempler, der grafisk viser sammenhængen mellem registreringstid og virkningstid på et teoretiske niveau.

Bitemporalitet - også betegnet dobbelthistorik - bliver anvendt for at forbedre sporbarhed i registreringer af data. Anvendelsen af dobbelthistorik giver mulighed for at fremsøge data baseret på både virkningstid og registreringstid og kombination af disse.

I forbindelse med udstilling af Grunddata på den fællesoffentlige Datafordeler er der behov for en stringent måde at definere registreringstid og virkningstid på. Dette er vigtigt, fordi data skal være kombinerbare på tværs af registre, og dermed danne grundlag for en bedre og mere effektiv brug af de offentlige Grunddata.

SDFE arbejder løbende med at optimere Datafordeleren og dokumentationen om data og tjenester. Har du spørgsmål eller forslag til ændringer, kan du skrive til Datafordeler Support via datafordeler.dk/Support.

Log på Datafordeleren