Gå til sidens indhold

Danmarks Topografisk Kortværk opdateret med 2020 data

Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) har opdateret tjenester og filudtræk på Datafordeleren med 2020 data og med ændringer i filnavne og mappestruktur i filudtrækket.

I WMS-tjenesterne finder du aktuelle og tidligere årgange:

 • DTK25 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000
 • DTK50 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:50.000 (kun tidligere versioner)
 • DTK100 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:100.000 (kun tidligere versioner)
 • DTK200 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:200.000 (kun tidligere versioner)
 • DTK250 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000
 • DTK500 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000
 • DTK1000 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000

I de prædefinerede filudtræk finder du aktuelle data – altså pt 2020 data:

 • dtk_25 - Topografisk kort i skala 1:25.000
 • dtk_250 - Topografisk kort i skala 1:250.000
 • dtk_500 - Topografisk kort i skala 1:500.000
 • dtk_1000 - Topografisk kort i skala 1:1.000.000

Ændring af filudtræk:

I 2020 udgaven af Danmarks Topografiske Kortværk har vi lavet en række ændringer af fil- og mappenavne, samt mappestrukturen.

Filnavne:
Alle filer er nu omdøbt, så de følger den korrekte navngivning af Det Danske Kvadratnet.
Det vil sige, hvor filnavnene førhen sluttede på XXXX_XXX (for eksempel 2019_6020_400.tif), slutter de nu på XXX_XX (for eksempel 2020_602_40.tif).

Mappestruktur:
Når du henter filudtræk af DTK-produkter, er det kun selve tif-filerne som er zippet, og disse zippede filer ligger sammen med en vrt-fil og en Metadata.json-fil direkte i download-folderen (den med datostempel for dit download). Således er der én folder mindre du skal navigere igennem og to foldere færre at unzippe. Det er en fordel, hvis du for eksempel ikke skal bruge alle filerne i dtk_25 udtrækket, men kun et udsnit af dem. Her er det muligt at navigere direkte ned til og hente de ønskede zippede tiff-filer på FTP-serveren uden at skulle gennem andre zippede foldere.

Viewer til dtk_25

DTK2020 Nyhed2

For at gøre det nemmere at finde frem til hvilke dtk_25 filer du skal have fat i, har vi indlejret en viewer med 20x20 km kvadratnettet i dokumentationen for dtk_25. Når du zoomer tilstrækkeligt ind, kan du se kvadratnet-navnene, som svarer til filnavnene i dtk_25 filudtrækket. Du finder dokumentationen og vieweren i Datafordelerens dokumentation for filudtræk af Danmarks Topografiske Kortværk.

Kendte fejl i WMS tjenester

I 2020 laget for DTK250 er der et lille overlap af pixels midt i billedet. Denne fejl er ikke rettet i 2020 data, men vi forventer ikke, at den vil rettet i 2021 udgaven.

Paralleldrift med Kortforsyningen

De topografiske kort vil være tilgængelige på Kortforsyningen indtil september 2021, hvorefter de kun kan tilgås via Datafordeleren (bemærk denne ændring af dato i forhold til tidligere udmelding).

2021-udgaven af Danmarks Topografiske Kortværk vil kun udkomme på Datafordeleren – ikke på Kortforsyningen. Hvis du vil vide mere om paralleldriften med Kortforsyningen, eller hvilke topografiske produkter der slet ikke bliver tilgængelige fremover, så kan du få det fulde overblik over udfasningen af topografiske produkter på Kortforsyningen.

Har du brug for hjælp til at komme i gang?

Læs mere om hvordan du henter data på datafordeler.dk under Vejledning.

Se de forskellige tjenester med Grunddata i Dataoversigten.

Følg med i driftsmeddelelser under Drift.

Du kan stille spørgsmål til Datafordeleren under Support.

Læs dokumentation for og vejledning til at hente data i Datafordelerens dokumentation for Danmarks Topografiske Kortværk.

Husk at følge SDFE og Datafordeleren på LinkedIn og Twitter, hvis du vil holdes opdateret, når der sker noget nyt.

Log på selvbetjeningen