Gå til sidens indhold

14 måneders paralleldrift af ejendomsdata til ESR

Perioden for paralleldrift af ejendomsdata, hvor der sker en tilbagekonvertering af data fra Datafordeleren til Ejendomsstamregistret (ESR), er af Grunddatabestyrelsen blevet fastlagt til at starte den 26. august 2019.

Perioden er blevet forlænget med to måneder fra de oprindelige 12 måneder, så paralleldriftsperioden for tilbagekonverteringen af ejendomsdata til ESR nu er 14 måneder.

De ekstra to måneder er lagt til for at give mulighed for yderligere konsolidering af filudtrækstjenesterne med ejendomsdata, som i denne periode ikke vil være fuldt tilgængelige. Alle tjenester med ejendomsdata er forventet i fuld drift på Datafordeleren i løbet af oktober 2019. Alle REST og webservices på ejendomsområdet er allerede i fuld drift på Datafordeleren.

Med ejendomsdata i drift på Datafordeleren er der skabt sammenhæng i processer på tværs af Matriklen, Danmarks Adresse Register, Bygnings- og Boligregisteret, Ejerfortegnelsen, kommunernes sagsbehandling og Tinglysningsretten.

Arbejdet med grunddata har flere formål:

  • At standardisere data, så det bliver muligt at kombinere data fra forskellige kilder.
  • At kvalitetssikre data, så de er korrekte, fuldstændige og opdaterede.
  • At distribuere data på en samlet platform, så data og support er tilgængeligt samme sted.

Grunddata bidrager til, at arbejdsgange i den offentlige sektor bliver mere effektive, fordi data bliver samlet og registreret på en ensartet og sikker måde. Det giver myndigheder nem adgang til at kombinere informationer fra forskellige sektorer og skabe bedre processer og beslutninger. Desuden vil en højere datakvalitet og den lettere tilgængelighed gøre det nemmere for den private sektor at udvikle nye intelligente løsninger og produkter til for eksempel bolighandel, byggesagsbehandling og ejendomsvurdering.

Log på selvbetjeningen