Gå til sidens indhold

Ny tidsplan for udbud af Datafordeleren

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) forventer, at udbud af Datafordeleren bliver bekendtgjort ultimo september 2021 i stedet for, som tidligere meldt, i slutningen af juni 2021.

SDFE har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter med henblik på at forberede udbud af Datafordeleren. Det har blandt andet omfattet gennemførelsen af en række analyser og tre runder markedsdialog.

Det har i forhold til færdiggørelsen af det samlede udbudsmateriale vist sig nødvendigt med mere tid til at afklare, hvorvidt og i givet fald hvordan Datafordeleren er omfattet af lokationskravet, og derfor er bekendtgørelsen af udbuddet udskudt.

SDFE forventer, at udbud vil blive bekendtgjort ultimo september.

SDFE opfordrer til, at interesserede virksomheder løbende holder sig opdateret om bekendtgørelse af udbud via TED-databasen og på datafordeler.dk/Udbud.

Datafordeleren

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for den fællesoffentlige datafordeler ”Datafordeleren”. Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af Grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.

Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014 og kan løbe frem til medio 2022. Leverancen af Datafordeleren, der har leveret data i produktion siden efteråret 2017, blev afsluttet i 2020. Dermed er Datafordeleren den centrale kilde til sammenhængende Grunddata om ejendomme, adresser, geografiske informationer, personer og virksomheder i Danmark.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter med henblik på at forberede genudbud af Datafordeleren. Det har blandt andet omfattet gennemførelse af en række analyser samt en indledende og en opfølgende markedsdialog.

Log på selvbetjeningen