Gå til sidens indhold

Informationsmøde 9. juni 2020

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter med henblik på at forberede udbud af Datafordeleren. Det har blandt andet omfattet gennemførelse af en række analyser samt en indledende markedsdialog, som har givet godt grundlag for det videre arbejde.

SDFE forventer at udbuddet igangsættes ultimo 2020 og opfordrer interesserede virksomheder til løbende at holde sig opdateret via TED-databasen.

Den nuværende kontrakt om etablering, drift, vedligehold og videreudvikling af Datafordeleren blev indgået med KMD i 2014 og kan løbe frem til medio 2022. Leverancen af Datafordeleren, der har leveret data i produktion siden efteråret 2017, afsluttes i 2020. Dermed er Datafordeleren den centrale kilde til sammenhængende grunddata om ejendomme, adresser, geografiske informationer, personer og virksomheder i Danmark.

SDFE ønsker at gennemføre en yderligere markedsdialog og indkalder derfor interesserede virksomheder til en dialog om, hvorledes den kommende anskaffelse bedst bliver gennemført.

Forud for markedsdialogen afholder SDFE et samlet virtuelt informationsmøde for alle interesserede virksomheder.

Informationsmødet bliver afholdt tirsdag den 9. juni 2020 klokken 13:00-14:00 via Skype. Tilmelding til informationsmødet sker ved at sende en mail til projektleder Anders Raahauge, ara@sdfe.dk, med navne på deltagere.

SDFE vil på mødet præsentere tanker omkring genudbuddet samt de emner og spørgsmål, som kommer til at indgå på de efterfølgende bilaterale dialogmøder. Dialogmøderne er planlagt afholdt i ugerne 25-27 og vil efter nærmere aftale foregå hos SDFE, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller virtuelt.

Efter informationsmødet vil et referat sammen med præsentationsmateriale fra mødet blive gjort tilgængelig på Datafordelerens hjemmeside (https://datafordeler.dk/Udbud).

På hjemmesiden vil også blive offentliggjort et oplæg med de emner og spørgsmål, som SDFE ønsker at drøfte på dialogmøderne, og derfor søger input til. Eventuelle yderligere oplysninger vil også blive offentliggjort på hjemmesiden, så det er tilgængeligt for alle, herunder virksomheder, som ikke deltager i dialogmøder.

Såfremt man som virksomhed ønsker at deltage i de efterfølgende bilaterale dialogmøder, skal virksomheden sende en anmodning på mail til ara@sdfe.dk med følgende oplysninger:

  1. Navn på virksomhed
  2. Kontaktperson (navn, stilling, mail, telefon)
  3. Erfaring med at levere sammenlignelige ydelser for større virksomheder eller institutioner

Fristen for at sende en anmodning om at deltage i markedsdialogmøderne udløber onsdag den 10. juni 2020.

SDFE forventer at gennemføre et begrænset antal møder med et for markedet repræsentativt udsnit af interesserede virksomheder, og forbeholder sig derfor retten til at afvise interesserede virksomheder, såfremt interessen for deltagelse i markedsdialog er for stor.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for den fællesoffentlige datafordeler ”Datafordeleren”. Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.

Log på selvbetjeningen