Gå til sidens indhold

Ændret tidsplan for udbud af Datafordeleren

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) forventer, at udbud af Datafordeleren først bliver igangsat primo april 2021 i stedet for, som tidligere varslet, ultimo 2020.

SDFE har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter med henblik på at forberede udbud af Datafordeleren. Det har blandt andet omfattet gennemførelse af en række analyser samt dialoger med markedet.

I forbindelse med processen med at udarbejde udbudsmateriale er tidplanen for at gennemføre udbuddet blevet revideret. Blandt andet for at give mulighed for yderligere at inddrage markedet, inden udbuddet bliver bekendtgjort.

SDFE opfordrer til, at interesserede virksomheder løbende holder sig opdateret om både yderligere markedsdialog og bekendtgørelse af udbud via TED-databasen og på datafordeler.dk/Udbud.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for den fællesoffentlige datafordeler ”Datafordeleren”. Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af grunddata, herunder oplysninger om personer, virksomheder, adresser, ejendomme og geografi.

Log på selvbetjeningen