Gå til sidens indhold

Ny moderne datafordeler på vej

Arbejdet med at fremtidssikre Datafordeleren er godt i gang, og nu er tre virksomheder blevet prækvalificeret til at give tilbud på den kommende kontrakt vedrørende drift og modernisering af Datafordeleren.

Datafordeleren forsyner den offentlige sektor og private virksomheder med vigtige grunddata som for eksempel adresser, CPR-data og CVR-data. De mange brugere er afhængige af stabile og tidssvarende leverancer af data.

For at sikre at Datafordeleren også fremover kan levere dette, arbejder Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) nu på at indgå kontrakt om samarbejde med en tilbudsgiver, som kan påtage sig opgaven med fremadrettet at drive og modernisere Datafordeleren.

Der er blevet prækvalificeret tre virksomheder, som får mulighed for at give tilbud på opgaven. Det drejer sig om IBM Danmark ApS, Netcompany A/S og Systematic A/S.

Der er den 14. marts 2022 indleveret indledende tilbud, og SDFE vil i maj 2022 gå i forhandling med tilbudsgiverne. Herefter følger en periode med tilretning af udbudsmateriale og til sidst endeligt tilbud. SDFE forventer at kunne vælge den tilbudsgiver, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet til at være kommende leverandør i 4. kvartal 2022.

Log på Datafordeleren