Gå til sidens indhold

Brugeroprettelse for registermyndigheder

Som registermyndighed har du brug for forskellige typer af bruger- og dataadgange: 

Registeradministrator

Registerwebbruger til administration af tjenestebrugere

Dataopdatering via SOAP

Dataleverancer via SFTP

Test af tjenester

NemLog-in administrator
Såfremt registeret udstiller REST webservices, der skal kunne tilgås via NemLog-in STS

Se nærmere beskrivelse af hvad de forskellige bruger- og dataadgange skal anvendes til.

Oprettede brugere er tilknyttet det specifikke miljø, der skal derfor oprettes brugere i alle miljøer. 

Administrationsportal

Brugeradministration og dataadministration foregår via Datafordelerens administrationsportal. For at få adgang skal registermyndigheden have oprettet registeradministratorer:

  1. Opret en webbruger med et MOCES certifikat 
    (bemærk der skal benyttes test MOCES certifikat i Test04)
    Se Quick Guide til oprettelse af webbruger med certifikat

  2. Fremsend e-mail til info@datafordeler.dk med oplysninger om webbrugernavn, miljø, registermyndighed, navn og e-mailadresse.

  3. Det sikres, at registermyndigheden kan bekræfte oprettelse af registeradministrator.

  4. Datafordeler operatøren tildeler registeradministratorrettigheder til webbrugeren.

  5. Datafordeler operatøren oplyser webbruger om oprettelse som registeradministrator.

Der er en administrationsportal for hvert miljø, der skal derfor oprettes en registeradministrator i alle miljøer. 

Certifikater

Der skal anvendes produktionscertifikater i Test06, Test03 og Produktionsmiljøet. De anvendte certifikater kan genbruges i de forskellige miljøer. I Test04 skal der anvendes testcertifikater.

I forhold til oprettelse af tjenestebrugere til brug for adgang til replikationskanaler og tjenester, er det den pågældende registermyndigheds certifikater der benyttes. Al administrationen af certifikater og adgange bør ligge hos den ansvarlige organisation. 

VOCES og FOCES certifikater er bygget op af en privatnøgle (og password) og en offentlig nøgle. Certifikatet skal være ’ens i begge ender’ af kommunikationsprocessen. I Datafordeleren angives den offentlige nøgle under oprettelsesprocessen, og når tjenester kaldes benyttes den private nøgle (og password). Dermed bekræftes at kommunikationen er korrekt, idet de to nøgler ’passer sammen’.    

IP whitelisting

IP adresser som registermyndigheden ønsker at tilgå Datafordeleren med skal whitelistet, dette sker via indberetning overfor Datafordeleren via DLS'en bilag 17. Det vil ikke være muligt for dataleverandøren at anvende FTP sites eller Datafordelerens administrationsportal fra andre IP adresser, end dem der er whitelistet. Der indberettes IP adresser for FTP tilgang, administrationsportalen og for tilgang til tjenester.

Log på selvbetjeningen