Gå til sidens indhold

Paralleldrift af tjenester på Kortforsyningen

Kortforsyningen lukker pr. 31. december 2021. Det betyder, at tjenesterne flytter til henholdsvis Dataforsyningen og Datafordeleren. Nedenstående liste viser, hvornår Kortforsyningen lukker de tjenester, som er flyttet til Datafordeleren.

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
Alle services lukker den 31.7.2021

Danmarks Adresseregister (DAR)
AWS Suiten er udviklet som en midlertidig løsning. Som en del af Grunddataprogrammet er adressedata nu etableret på Datafordeleren. AWS'ens korttjenester er ligeledes tilgængelige på Datafordeleren. Der pågår derudover en afklaring af mulighederne for at videreføre de resterende dele af AWS Suiten, herunder DAWA. Når denne afklaring er afsluttet, vil der blive meldt ydereligere ud herom.

Danmarks Fikspunktsregister
WFS tjenesten lukker den 31.7.2021

Danmarks Højdemodel
Data opdateres sidste gang på Kortforsyningen i maj 2021.

Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)
Data er opdateret for sidste gang på Kortforsyningen i oktober 2020.

Data for 2021 opdateres derfor IKKE på Kortforsyningen.

Danske Stednavne
WFS tjenester og download lukker den 31.7.2021.

WMS tjenesten lukker den 31.12.2021

GeoDanmark Ortofoto
Data er opdateret for sidste gang på Kortforsyningen i november 2019.

Data for 2020 og 2021 opdateres derfor IKKE på Kortforsyningen.

Tjenesten med midlertidige data opdateres dog fortsat.

Geodanmark
WFS tjenester lukker den 31.7.2021.

Download lukker den 31.12.2021

Matriklen
Læs Geodatastyrelsens melding om paralleldrift på de matrikulære tjenester

Skærmkortet
Data opdateres sidste gang på Kortforsyningen i september 2021.

Log på selvbetjeningen