Gå til sidens indhold

Tidsplan

Tidsplanen nedenfor viser den trinvise implementering af grunddataregistre på Datafordeleren:

GeoData bliver implementeret på Datafordeleren i flere leverancer. Se skema for nærmere beskrivelse af kommende leverancer.

1. kvartal 2020

2. kvartal 2020

Februar

Danmarks Højdemodel skyggekort

Danmarks Højdemodel nedbør

Danmarks Højdemodel terræn

Danmarks Højdemodel overflade

Danmarks Højdemodel havstigning

Danmarks Højdemodel oprindelse

Danmarks Højdemodel højdekurver

Danmarks Højdemodel punktsky

 

Marts

Danske Stednavne (WMS)

GeoDanmark ortofoto historisk

GeoDanmark ortofoto

Fikspunkter

DKtopokort

April

Høje målebordsblade

Lave målebordsblade

Preussiske målebordsblade

Kortbladsinddelinger

Danmarks Topografiske Kortværk (Historisk)

Danmarks Højdemodel overflade 2007

Danmarks Højdemodel bluespot 2007

Danmarks Højdemodel nedbør 2007

Danmarks Højdemodel havstigning 2007

Danmarks Højdemodel punktsky 2007

Danmarks Højdemodel terræn-bro 2007

Danmarks Højdemodel skyggekort 2007

 

 

Tidsplanen er opdateret den 13. januar 2020.

Se en mere detaljeret tidsplan og paralleldriftsplan.

Tidsplan for filudtræk på Datafordeleren

1. halvår 2020

  • CPR

Der er for nuværende ingen planer om filudtræk fra CVR på Datafordeleren.

Log på selvbetjeningen