Gå til sidens indhold

Tidsplan

Siden er opdateret den 5. oktober 2020.

Tidsplan for paralleldrift af grunddataregistre på Datafordeleren:

Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Danmarks Adresseregister (DAR)

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Danmarks Fikspunktsregister

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Danmarks Højdemodel

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Danmarks Topografiske Kortværk (DKtopokort)

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Danske Stednavne

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Det Centrale Personregister (CPR)

Der er planlagt paralleldriftsperiode frem til tidligst juli 2026.

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Bemærk, at planlagt paralleldriftsperiode for CVR strækker sig over flere år. Det er ikke fastlagt,
hvornår den ophører, men det vil blive varslet mindst 1 år forinden. Erhvervsstyrelsen følger løbende udviklingen af Datafordeleren for at
afgøre i hvilken takt styrelsens distributionskanaler eventuelt kan nedlægges.

Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR)

Ejendomsvurdering (VUR)

Ejerfortegnelsen (EJF)

GeoDanmark Ortofoto

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

GeoDanmark Vektor

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Historiske Kort og data

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Matriklen (MAT)

Skærmkortet

Læs på SDFEs hjemmeside om SDFEs grunddataregistre på Datafordeleren.

Log på selvbetjeningen