Gå til sidens indhold

Tidsplan

Tidsplanen nedenfor viser den trinvise implementering af grunddataregistre på Datafordeleren:

GeoData vil blive implementeret på Datafordeleren i flere leverancer frem mod fjerde kvartal 2019, hvor alle geodata er tilgængelige. Se skema for nærmere beskrivelse af indholdet i leverancerne .

 

4. kvartal 2019

 

Danske Stednavne (yderligere webservices)

DAGI (yderligere webservices)

Skærmkort (filudtræk)

DAGI (filudtræk)

Danske Stednavne (filudtræk)

Danmarks Højdemodel skyggekort

Danmarks Højdemodel nedbør

Danmarks Højdemodel terræn

Danmarks Højdemodel overflade

Danmarks Højdemodel havstigning

Danmarks Højdemodel oprindelse

Danmarks Højdemodel højdekurver

Danmarks Højdemodel punktsky

GeoDanmark ortofoto historisk

GeoDanmark ortofoto

 

Matriklen (geografiske tjenester)

Fikspunkter

DKtopokort

Høje målebordsblade

Lave målebordsblade

Preussiske målebordsblade
Kortbladsinddelinger

Danmarks Topografiske Kortværk

Danmarks Højdemodel overflade 2007

Danmarks Højdemodel bluespot 2007

Danmarks Højdemodel nedbør 2007

Danmarks Højdemodel havstigning 2007

Danmarks Højdemodel punktsky 2007

Danmarks Højdemodel terræn-bro 2007

Danmarks Højdemodel skyggekort 2007

 

 

Tidsplanen er opdateret den 12. november 2019.

Se en mere detaljeret tidsplan og paralleldriftsplan.

Tidsplan for filudtræk på Datafordeleren

4. kvartal 2019

  • BBR
  • DAR
  • Ejerfortegnelsen (EJF)
  • CPR

Der er for nuværende ingen planer om filudtræk fra CVR på Datafordeleren.

Log på selvbetjeningen