Gå til sidens indhold

Transitionsdag for Datafordeleren

20230512 Tidsplan Transition Og Modernisering

Informationsmøde om transition af Datafordeleren

SDFI inviterer til informationsmøde den 30. maj klokken 10-12 – deltagelse kræver tilmelding.

Den 4. september flyttes den eksisterende Datafordeler fra den nuværende leverandør, KMD, over til Netcompany.

Transitionen vil ske med stort fokus på at sikre kontinuerlig og stabil drift og med så få ændringer som muligt for brugerne.

På mødet vil SDFI sammen med Netcompany fortælle om den forestående transition af Datafordeleren, hvor Netcompany overtager rollen som ny leverandør. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet afholdes hos SDFI, Rentemestervej 8, 2400 København NV samt online via Skype

Agenda

  • Velkomst
  • Introduktion til transitionen
  • Tidsplan for transitionen
  • Aktiviteter under transitionen
  • Påvirkning af registre og anvendere
  • Test og kvalitetssikring
  • Risici og mitigeringer
  • Spørgsmål

Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet.

Frist for tilmelding er den 24. maj klokken 12:00.

Tilmelding skal foretages på mailadressen DAF2@sdfi.dk, angiv om du ønsker at deltage fysisk eller online. Bemærk at der er et begrænset antal fysiske pladser.

Transition af Datafordeleren

I juni 2022 indgik SDFI kontrakt med Netcompany om drift og modernisering af Datafordeleren. Efterfølgende gik forberedelserne til den store flytning i gang, hvor driften af Datafordeleren skifter hænder fra KMD til Netcompany.

Planen for transitionen er nu på plads. Transitionen gennemføres hen over weekenden den 2.-3. september med go-live den 4. september om morgenen.

Det var tidligere forventet, at flytningen kunne gennemføres medio maj, men forberedelserne til flytningen har krævet mere tid, hvorfor replanlægning har været nødvendigt.

Den nye tidsplan tager højde for sommerferie, samt forberedelse af Forskudsopgørelsen 2024, der anvender data fra Datafordeleren.

Konsekvenser for anvenderne
Det nye tidspunkt for transitionen påvirker ikke Datafordelerens anvendere. Data-fordeleren vil blive driftet uændret videre af KMD frem til transitionen til Netcompany.

Der er tidligere varslet få ændringer for brugerne, som eventuelt tilføjelse af nye IP-adresser. Disse aktiviteter skal fortsat gennemføres, men fristen for at gennemføre dem udskydes sammen med transitionsdagen.

SDFI vil orientere om transitionen på et informationsmøde den 30. maj klokken 10-12 – deltagelse kræver tilmelding. Her vil interesserede kunne høre mere om, hvordan transitionen gennemføres i detaljer.

Tilmelding skal foretages til mailadressen DAF2@sdfi.dk, angiv om du ønsker at deltage fysisk eller online. Bemærk at der er et begrænset antal fysiske pladser.

Nyhedsbrev om modernisering af Datafordeleren

Du kan tilmelde dig nyhedsbrev og få nyt om transition og modernisering direkte i din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrev på link i højre spalte på denne side.

Når transitionen er gennemført, starter moderniseringen af Datafordeleren, hvor der vil være fokus på både forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, nemmere vedligeholdelse, kortere time-to-market, forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne med mere.
Moderniseringen sker agilt og inden for rammerne af 17 moderniseringsbehov, som er identificeret i forbindelse med udbuddet af Datafordeleren, samt med udgangspunkt i Netcompany’s Produkt Vision, som er en del af den nye kontrakt. Du kan læse mere om de 17 moderniseringsbehov via link i højre spalte på denne side.

Moderniseringen forventes at løbe over cirka 2 år, og forbedringerne sættes løbende i drift til fordel for brugerne. Også efter de 2 år vil Datafordeleren løbende blive vedligeholdt og moderniseret efter en evergreen tilgang.

Om datafordeleren

Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til sammenhængende Grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.
Datafordeleren har på nuværende tidspunkt langt over femhundrede forskellige tjenester, som bliver udstillet i form af webservices, filudtræk og hændelser på vegne af over tyve forskellige registre.

Tjenesterne har et utal af anvendelsesmuligheder, og Datafordeleren er som fællesoffentlig it-infrastruktur en stor og kompleks distributionsplatform.
Datafordeleren besvarede i juni 2022 cirka 1.19 milliarder kald til de webbaserede tjenester.

Log på Datafordeleren