Gå til sidens indhold

Markedsdialog 2018

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har siden slutningen af 2018 gennemført aktiviteter med henblik på at forberede udbud af Datafordeleren. Det har blandt andet omfattet gennemførelse af en indledende markedsdialog ultimo 2018.

Markedsafdækningen i 2018 havde til formål at advisere markedet om det kommende genudbud, samt indhente viden om markedet og modtage markedets input til konkrete temaer af betydning for den videre planlægning og tilrettelæggelse af genudbuddet. Følgende dokumenter dannende grundlag for markedsdialogen i 2018:

  • Præsentation – informationsmøde 20. november 2018
  • Temaer i markedsdialogen
  • Teknikken bag Datafordeleren
  • Modulopbygning af Datafordeleren
  • Fakta om Datafordeleren

Den gennemførte proces og de modtagne inputs på de bilaterale dialogmøder fra markedsafdækningen i 2018 er opsamlet i rapporten Markedsafdækning 2018. Rapporten er udarbejdet til brug for markedsdialogen 2020.

Log på Datafordeleren