Gå til sidens indhold

Tjenester

Datafordeleren tilbyder en række tjenester.

Du kan du få en kort introduktion til de vigtigste begreber i forbindelse med tjenester og gå i dybden med tekniske beskrivelser og uddybende forklaringer.

 • Tjeneste

  Tjeneste er en samlet betegnelse for de tjenester Datafordeleren udstiller i form af webservices, filudtræk og hændelser.

  Det er den enkelte registermyndighed, der beslutter, hvilke data myndigheden stiller til rådighed via hvilke tjenester. 

  Tjenesterne er med andre ord de værktøjer, som giver adgang til data på Datafordeleren.

 • Webservice

  Webservices giver mulighed for at hente data ved at kalde en service.

  I Dataoversigten fremgår det på tjenesten, hvilken servicetype den enkelte tjeneste understøtter.

  Datafordeleren understøtter følgende typer:

  • WMS: Web Mapping Service
  • WFS: Web Feature Service
  • WCS: Web Coverage Service
  • WMTS: Web Map Tile Service
  • TMS: Tile Map Service
  • REST: REpresentationel State Transfer
  • CSW: Catalog Service for the Web (udstiller metadata)

  Læs mere om Webservice på Datafordeleren (WFS)
  Læs mere om Webservice på Datafordeleren (REST)
  Læs mere om Retningslinjer for REST-tjenester
  Få en Guide til webservice på Selvbetjeningen (REST)

 • Metode

  Nogle REST-webservices tilbyder flere metoder til at hente data.

  I Dataoversigten fremstilles metoderne på niveau med de andre tjenester. Her kan du finde detaljer om de enkelt metoder. I Selvbetjeningen skal metoderne fremsøges via den overordnet webservice.

 • Hændelser

  Hændelser giver mulighed for at abonnere på beskeder, som Datafordeleren danner med information om ændringer i data på Datafordeleren.

  I Dataoversigten fremgår det på tjenesten, hvilken type hændelse den enkelte tjeneste understøtter.

  Du skal oprette et abonnement på de hændelser, som du er interesseret i. Du har to forskellige muligheder

  • PUSH scenarie - du vil få tilsendt hændelsesbeskeder
  • PULL scenarie  - du skal selv hente hændelsesbeskeder på Datafordeleren
  •  

  Læs mere om Hændelser på Datafordeleren
  Få en Guide til hændelser på Selvbetjeningen

  Det generelle skema for hændelser på Datafordeleren skal anvendes såfremt registret ikke har udarbejdet registerspecifikke skemaer.

  Det generelle skema til hændelser på Datafordeleren.

 • Filudtræk

  Filudtræk giver mulighed for at downloade data fra Datafordeleren. 

  Distribution af filudtræk sker på to måder: via FTP og via http/https. I Dataoversigten fremgår det på tjenesten via hvilken distributionstype du kan hente filudtræk.

  Det er muligt både at opsætte et prædefineret og et brugerdefineret abonnement på filudtræk, så filudtræk kan opdateres.

  Læs mere om Filudtræk på Datafordeleren
  Få en Guide til filudtræk på Selvbetjeningen (tabulær)
  Få en Guide til filudtræk på Selvbetjeningen (geodata)

 • Parametre

  Begrebet parametre dækker over tre forskellige typer af parametre:

  • Sikkerhedsparametre - I opbygningen af den URL, som benyttes til at hente data, indgår sikkerhedsparametre og angiver sikkerhedsniveauet
  • Standardparametre - I opbygningen af den URL, som benyttes til at hente data, indgår standardparametre og angiver det ønskede format og sideopdeling
  • Tjenesteparametre - I opbygningen af den URL, som benyttes til at hente data, indgår en række tjenesteparametre, som definerer hvilke data man får retur.
    

  Parametre er med andre ord værdier, som angives ved kald til Datafordeleren til at afgrænse de data, som kommer retur.

 • Attributter

  Attributter er de elementer, som indgår i en tjeneste. 

  Mapning af attributter giver i fanen Tjeneste-attributter et overblik over hvilke attributter, som er indeholdt i hvilke tjenester. 

Log på selvbetjeningen