Gå til sidens indhold

Mapning af attributter

Attributter er de elementer, som indgår i en tjeneste. 

Mapning af attributter er en kortlægning af attributterne i grunddatamodellen på flere niveauer:

  • fanen Mapning kortlægger ændringerne fra OIS til Datafordeleren på feltniveau
  • fanen Tjeneste-attributter giver et overblik over hvilke attributter, som er indeholdt i hvilke tjenester

Mapning mellem OIS og Datafordeleren beskriver forskelle og ligheder mellem adgang til og brug af data fra det nuværende OIS kontra den fremtidige udstilling på Datafordeleren.

Log på Datafordeleren