Gå til sidens indhold

Anmodning om adgang til Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)

For at få adgang til de tjenester der bliver udstillet af SVR, skal du anmode om adgang hos Skatteforvaltningen.

Du skal sikre, at anmodningen om SVR-data er godkendt, før du prøver på at hente data på Datafordeleren.

Send din anmodning til SVR til dataudstilling@ufst.dk

I skal skrive, hvilke tjenester I ønsker at bruge, samt følgende punkter:

  • Myndighed/Virksomhed
  • CVR
  • Kontaktperson
  • E-mail
  • Telefonnummer

Endvidere skal I angive, under hvilken lovhjemmel I har ret til at benytte de ønskede tjenester.

Herefter vil et godkendelsesforløb begynde, og det munder ud i en dataudvekslingsaftale.

Når I er blevet godkendt, vil I modtage en velkomstpakke med yderligere information om registeret og data.

For at få adgang til tjenester på Datafordeleren skal I oprette:

  • en webbruger
  • en tjenestebruger med certifikat

Navnene på disse skal I videregive til Skatteforvaltningen sammen med IP'er til whitelistning hos Datafordeleren.

Log på Datafordeleren