Dokumentation til anvendere

Datafordeleren udarbejder løbende dokumentation for funktionalitet og tjenester, dokumentation stilles til rådighed for anvenderne på Datafordelerens hjemmeside:

  • Anvender - Dokumentation for de tjenester, som bliver og vil blive udstillet via Datafordeleren.
  • Anvendertest - Informationer og dokumentation, der er relevant i forhold til de anvendertest, som foregår i 2018. Denne side er forbeholdt medlemmer af SDFE's testgruppe for grunddataregistrene.

Der er i 2017 nedsat en referencegruppe for anvenderrettet dokumentation, der løbende kvalitetssikrer dokumentationen. Derudover er gruppen med til at pege på områder, hvor der, set fra et anvenderperspektiv, er behov for yderligere dokumentation.

Den del af dokumentationen, der er registerspecifik, bliver sendt til godkendelse hos den pågældende registermyndighed.