Brugeroprettelse

På Daatafordeleren er bruger- og dataadgange opdelt i to: en webbruger (konto) der giver adgang til Datafordelerens selvbetjeningsportal og administrationsportal, og tjenestebrugere (dataadgange) der giver adgang til at uploade data via replikeringskanaler og tilgå tjenesterne på Datafordeleren. 

dette dokument gennemgås de forskellige brugertyper der kan oprettes på Datafordeleren, herunder hvilke dataadgange der kan benyttes til hvilke tjenestetyper

Som registermyndighed har du brug for forskellige typer af bruger- og dataadgange. Se nærmere beskrivelse af hvad de forskellige bruger- og dataadgange skal anvendes til.

Administrationsportal

Brugeradministration og dataadministration foregår via Datafordelerensadministrationsportal. For at få adgang til denne skal registermyndigheden have oprettet registeradministratorer. Derudover skal der tilføjes IP whitelisting, IP adressen udfyldes i DLS'en.

Oprettelse af registeradministrator

  1. Opret en webbruger med et MOCES certifikat. (bemærk der skal benyttes test MOCES certifikat i Test04)
  2. Fremsend e-mail til med oplysninger om webbrugernavn, miljø, registermyndighed, navn og e-mailadresse.
  3. Det sikres, at registermyndigheden kan bekræfte oprettelse af registeradministrator.
  4. Datafordeler operatøren tildeler registeradministratorrettigheder til webbrugeren.
  5. Datafordelere operatøren oplyser webbruger om oprettelse som registeradministrator.

Miljøer

Oprettede brugere er tilknyttet det specifikke miljø, der skal derfor oprettes brugere i alle miljøer. 

Oprettelse af brugere sker via selvbetjeningsportalen. Se URL'er til selvbetjeningsportalen for de forskellige miljøer.

Certifikater

Der skal anvendes produktionscertifikater i Test06, Test03 og Prod. De anvendte certifikater kan genbruges i de forskellige miljøer. I Test04 skal der anvendes testcertifikater.

I forhold til oprettelse af tjenestebrugere til brug for adgang til replikationskanaler og tjenester, er det den pågældende registermyndigheds certifikater der benyttes. Al administrationen af certifikater og adgange bør ligge hos den ansvarlige organisation. 

VOCES og FOCES certifikater er bygget op af en privatnøgle (og password) og en offentlig nøgle. Certifikatet  skal være ’ens i begge ender’ af kommunikationsprocessen.  I Datafordeleren angives den offentlige nøgle under oprettelsesprocessen, og når tjenester kaldes benyttes den private nøgle (og password). Dermed bekræftes at kommunikationen er korrekt, idet de to nøgler ’passer sammen’.    

IP whitelisting

IP adresser som registermyndigheden ønsker at tilgå Datafordeleren med skal whitelistet, dette sker via indberetning overfor Datafordeleren via DLS'en bilag 17. Det vil ikke være muligt for dataleverandøren at anvende FTP sites eller Datafordelerens administrationsportal fra andre IP adresser end dem der er whitelistet. Der indberettes IP adresser for FTP tilgang, administrationsportalen og for tilgang til tjenester.