Aftaler

Datafordeleren involverer en lang række både offentlige og private interessenter. Datafordeleren distribuerer og udstiller grunddata, herunder også en række personoplysninger.

Af nedenstående illustration fremgår forholdet mellem registermyndighederne, anvenderne og Datafordeler/SDFE.

 

Registermyndighederne og Datafordelerens anvendere

Registermyndigheden fastsætter de specifikke brugervilkår for de enkelte registre og tjenester. Såfremt anvendere ønsker at tilgå og anvende tjenester, som ikke er frit tilgængelige, er der behov for, at Datafordelerens anvendere og de relevante registermyndigheder indgår bilaterale aftaler. Adgangen til de begrænsede tjenester håndteres via anmodningsprocessen, som den enkelte registermyndighed fastsætter i forhold til de behov, der er for oplysninger om anvenderen.

Læs mere om de specifikke brugervilkår

Læs mere om anmodningsprocessen

I forbindelse med anvendertesten der løber over efteråret 2018 får anvenderne adgang til testdata, som for flere registre er genereret gennem en kopi af produktionsdata. Der er tale om en meget stor volumen, hvor flere af registrene indeholder følsomme personoplysninger. Risikoen for, at der sker menneskelige fejl ifm. behandlingen af testdataene er stor, og konsekvenserne ligeså. Der skal derfor indgås aftaler mellem anvendere og registermyndigheder omkring adgang til data i testmiljøerne.