Om Datafordeler

Datafordeleren er et stykke digital infrastruktur til distribution af grunddata

Grunddata er oplysninger om:

  • Personer
  • Virksomheder
  • Adresser
  • Ejendomme
  • Geografi

Datafordeleren erstatter en række offentlige distributionsløsninger og sikrer, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader.

Som teknisk platform leverer datafordeleren:

  • Oppetid på 99,9 %
  • Bedre håndtering af sikkerhed
  • Lavere driftsomkostninger for udstilling af grunddata og support
  • Ensartede tekniske grænseflader
  • Ensartede datamodelleringsprincipper

 

 

Konteksten for Datafordeleren

Figuren viser samspillet mellem myndigheder, der leverer grunddata til datafordeleren, og forskellige anvendere, der tilgår data på Datafordeleren.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for etableringen af Datafordeleren, og samtidig huser SDFE Datafordelerens driftsorganisation.

Pålidelig og stabil distribution

"Grunddata skal være en kilde til vækst og effektivisering. Datafordeleren skal derfor levere pålidelige data nemt og stabilt".

Det er i første omgang vores fornemste opgave at opbygge og drive en platform, der lever op til anvendernes behov. Samtidig ønsker vi at hjælpe anvenderne gennem transitionsfasen – fra at hente data fra de nuværende distributionsløsninger til at hente data fra Datafordeleren – på fornuftig vis.

For at sikre at anvendere af grunddata kan tilrettelægge migreringsprocesser i god tid og sikre korrekt teknisk opsætning, vil vi orientere om, hvordan den trinvise tilføjelse af datasæt og webservices kommer til at forløbe (se tidsplan), og hvordan udviklere kan trække data fra Datafordeleren. 

Når Datafordeleren er i fuld drift, ønsker vi at bygge bro mellem den offentlige sektor og private virksomheder og bidrage til at tilvejebringe ny indsigt og ideer, der resulterer i innovative løsninger til gavn for os alle sammen.

Grunddataprogram

Etableringen af Datafordeleren er et led i grunddataprogrammet, som er et samarbejde mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Grunddataprogrammet har bl.a. til formål at sikre effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor og øget vækst og produktivitet i den private sektor. 

Samarbejdet om grunddata blev igangsat i 2012, og de aftalte projekter forventes at være fuldt implementerede i 2019. Læs mere på grunddata.dk