Stort fremmøde ved informationsmøde om genudbud

Publiceret 21-11-2018

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) afholdte tirsdag den 20. november et informationsmøde om genudbud af datafordeleren.

Formålet med informationsmødet var at inddrage leverandørmarkedet i SDFE’s nuværende tanker om et forestående genudbud, samt præsentere temaer til drøftelse på efterfølgende bilaterale dialogmøder. På mødet præsenterede SDFE baggrunden og formålet med informationsmødet og markedsdialogen, tankerne bag den nuværende datafordeler samt om en kommende aftale og den tekniske løsning bag.

På mødet deltog repræsentanter fra Atkins, Beru, CGI, DXC Technology, Geoinfo A/S, KMD, Magenta ApS, Netcompany, NIRAS, NNIT, Peytz & Co, Septima, Systematic og Wipro Limited.

Deltagelse i bilaterale dialogmøder

Alle interesserede virksomheder opfordres til at anmode om at deltage i et af de bilaterale dialogmøder, hvor de udvalgte temaer relateret til det kommende genudbud vil blive drøftet nærmere.
Anmodning om at deltage sker ved at sende en mail med deltagerens kontaktoplysninger til udbudsprojektleder Marie Lundstrøm på .
SDFE har afsat nedenstående tidspunkter til dialogmøder, og virksomhederne skal i deres anmodning tilkendegive, hvilke mødetidspunkter der ikke er mulige for dem.

 • 3. december 2018 klokken 9-12
 • 3. december 2018 klokken 13-16

 • 4. december 2018 klokken 9-12
 • 4. december 2018 klokken 13-16

 • 7. december 2018 klokken 13-16

 • 10. december 2018 klokken 13-16

 • 11. december 2018 klokken 9-12
 • 11. december 2018 klokken 13-16

 

Temaer i markedsdialog og yderligere tekniske beskrivelser

Som præsenteret på Informationsmødet har SDFE udvalgt en række temaer og underliggende spørgsmål, som ønskes belyst og drøftet på de kommende dialogmøder. Det drejer sig om følgende temaer:

 • Anskaffelsesproces

 • Økonomi

 • Drift

 • Udvikling

 • Én eller flere leverandører

 • Transition

 • Vedligeholdelse

 • Teknisk løsning

 

Henvendelser kan rettes til Marie Lundstrøm på eller på telefon 72 54 57 20.